Международен образователен и кариерен форум
"Образование и кариера"

Изложители

Участници

Откриването на пролетното издание на Изложение „Образование и КАРИЕРА” започва от 11.00 ч. на 13 март, а самото събитие се очаква да привлече хиляди посетители от цяла България.

Откриване - 11.00 ч. на 13 март 2020 г., петък, етаж 5, зала 9, НДК

-----------------------------------------------------------------------------------

Сред официалните гости на откриването на 13 март от 11.00 ч. ще бъдат:

 • г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България
 • г-жа Цветелина Пенкова, Член на ЕП и Заместник председател на „Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите“
 • г-н Теодор Стойчев, Ръководител на Бюрото на ЕП в България
 • г-жа Шойра Рузибаева, Временно изпълняващ длъжността Представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН
 • Н. Пр. г-н Джънг Джингю, посланик на Република Корея
 • Н. Пр. г-н Мариос Кунтуридис, посланик на Република Кипър
 • Н. Пр. г-н Темиртай Избастин, посланик на Казахстан
 • Н. Пр. г-н Табо Таге, посланик на Република Южна Африка
 • Н. Пр. г-жа Доника Ходжа, посланик на Република Албания
 • Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, Посланик на Република Куба
 • г-н Милен Люцканов, Заместник-министър на външните работи
 • г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика
 • г-жа Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика
 • Д-р Елеонора Лилова, Председател на Държавна агенция за закрила на детето
 • Представители на посолствата на ОАЕ, Полша, Чехия, Русия, Испания, Сърбия, Черна Гора, Мароко, Пакистан и др.
 • Представители на Министерство на отбраната, Министерство на туризма, Агенция по заетостта, Държавна агенция за българите в чужбина, Асоциация на българските училища в чужбина и др.

Изложение ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА има за цел да ви помогне при определянето и изпълнението на вашите бъдещи цели и желания. Чрез предоставяне на цялостна и актуална информация в областта на образованието и кариерата, програми и консултиране за кариерно развитие, стажове, работа и възможности за развитие, нашето събитие съдейства на ученици, студенти, млади професионалисти и др. да направят генерални решения за своята кариера и да постигнат своите цели в живота.

На изложение ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА имате възможност да се срещнете с нашите участници:

Планирайте своето време и посетете изложението през двата дни от 10,00 до 18,00 ч.
Моля, направете предварителна регистрация онлайн, за да спестите време и неудобство на входа!

Вход свободен!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

 

 Специални благодарности за осигурените продукти за официалното откриване на:

външна реклама
PEPSI България
Чипита

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ПАНЕЛИ И СЕМИНАРИ
13.03.2020 г.
петък
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Практическа работилница (Младежка конференция)
13 март
(петък)
Начало
13:00 - 13:30 ч.

ТЕМА 1: ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13:00 
 Зала 9

г-жа Надежда Ангелова, Асоциация “АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ”

Виж повече

ТЕМА 1: ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13:00 | Зала 9
г-жа Надежда Ангелова, Асоциация “АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ”

13 март
(петък)
Начало
13:30 - 14:15 ч.

ТЕМА 2: ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
13:30 
 Зала 9

доц. д-р Владислав Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“

Виж повече

ТЕМА 2: ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
13:30 | Зала 9
доц. д-р Владислав Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“

13 март
(петък)
Начало
14:15 - 15:00 ч.

ТЕМА 3: ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ
14:15 
 Зала 9

г-жа Ива Боцева, Европейският потребителски център България

Виж повече

ТЕМА 3: ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ
14:15 | Зала 9
г-жа Ива Боцева, Европейският потребителски център България

13 март
(петък)
Начало
15:00 - 15:45 ч.

ТЕМА 4: ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЧУТ
15:00 
 Зала 9

г-н ........... , Българска национална телевизия - БНТ

Виж повече

ТЕМА 4: ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЧУТ
15:00 | Зала 9
г-н ........... , Българска национална телевизия - БНТ

13 март
(петък)
Начало
15:45 - 16:30 ч.

ТЕМА 5: ПРАВОТО НА ИЗБОР
15:45 
 Зала 9

г-н Андрей Арнаудов, Bulgaria Wants You - ДНК - Движение за национална кауза

Виж повече

ТЕМА 5: ПРАВОТО НА ИЗБОР
15:45 | Зала 9

г-н Андрей Арнаудов, Bulgaria Wants You - ДНК - Движение за национална кауза

14.03.2020 г.
събота
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
14 март
(събота)
Начало
11:00 – 12:00 ч.

ТЕМА 1: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ
11:00 
 Зала 9

Лектор, Сдружение „Обществен Компас“ (България)

Виж повече

„ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ“ (COVER YOUR NEEDS, DISCOVER YOUR CAREER)

За много хора професионалната им реализация е неудовлетворяваща, в резултат на неподходящ избор на професия. За други – поради необходимостта да работят каквото и да е, за да имат доходи. А трети са изправени пред ситуация на непригодност поради изискванията на пазара на труда. Във всеки случаи това не е необратим факт и може да се промени, ако човек си постави цели и план за тяхното постигане. Това, което пречи на мечтите и желанията ни да се сбъдват е именно, че не ги превръщаме в цели.

Постигането на цели е като едно пътуване, за което планираме дестинацията си, избора на маршрут, компанията си, какво ще сложим в багажа си и времето, което ще ни отнема. Тази метафора е в основата на проект „Cover your needs, Discover your career“, чрез който е създаден иновативен подход за насърчаване на личностното и професионално развитие. Подходът се базира на учене чрез преживяване и опит и съдържа три обучителни инструмента.

 • Наръчник за обучение на възрастни
 • Творчески комплект за обучение и развитие
 • Концепция за обучение на обучители

Тези три инструмента обхващат целия процес на подготовка и обучение, за да помогнат на хората в планирането на развитието си, адаптацията към пазара на труда и повишаване на увереността в собствения потенциал.

Творческият комплект  е интерактивен продукт, който съдържа: „Асоциативни карти“ за осъзнаване на емоциите и рефлексия; „Пътна карта на целите“, оформена като визуализация на планински маршрут, който символизира личностното и професионално израстване и „Коучинг шаблони“ с въпроси и конкретни казуси от професионалната реалност. Атрактивният дизайн провокира участниците да съпреживеят постигането на своята цел с метафората на “изкачването на връх”, за което трябва да планират собствените си стъпки и ресурси и да предвидят евентуалните трудности. По този начин се визуализира цялостният процес на развитие, като човекът или групата сами определят своите стъпки чрез критично и творческо мислене.

Наръчникът и Концепцията за обучение на възрастни са предназначени за обучители, фасилитатори, кариерни консултанти и експерти. Тези инструменти предлагат полезни насоки и много практически упражнения. Могат да се прилагат както в индивидуални, така и в групови консултации и целят повишаване на мотивацията за личностно и професионално развитие.

Информация за инструментите можете да намерите на сайта на проекта: www.careerdiscovery.eu

Проектът „Cover your needs, Discover your career“ (2018-1-BG01-KA204-047980) се финансира от Програма Еразъм+ и се изпълнява от сдружение „Обществен Компас“ (България) - publiccompass@gmail.com, в партньорство с Club Intellectuals (Словакия) и InterMedia KT (Гърция).

14 март
(събота)
Начало
12:00 – 12:30 ч.

ТЕМА 2: ОБУЧЕНИЕ В АВСТРИЯ – Как да бъдем успешни в образоването и кариерата?
12:00 
 Зала 9

Лектор, University of Applied Sciences Upper Austria

Виж повече
14 март
(събота)
Начало
12:30 – 13:00 ч.

ТЕМА 3: ОБУЧЕНИЕ В КАЗАХСТАН
12:30 
 Зала 9

Лектор, Nazarbayev University

Виж повече

ТЕМА 3: ОБУЧЕНИЕ В КАЗАХСТАН
12:30 | Зала 9
Лектор, Nazarbayev University

Nazarbayev University (NU), създаден по инициатива на Първия Президент на Република Казахстан през 2010 г., е водещата академична институция на страната със стремеж да се превърне в изследователски университет на глобално ниво. Това е първият университет в Казахстан, който се ръководи от принципите на автономия и академична свобода. Моделът за стратегическо развитие се основава предимно на партньорство със световни топ-рейтингови университети. Всяко едно от училищата и изследователските центрове на университета са разработени в сътрудничество с водещи университети и изследователски институции.

Университетът предлага бакалавърски, магистърски и докторски степени в различни области на хуманитарните науки, бизнеса, социалните науки и STEM програми. Предлагат се стипендии за постижения Абай Кунанбаев за чуждестранни кандидати, които са препоръчани за прием от Приемната комисия на всеки факултет.

 

14 март
(събота)
Начало
13:00 – 13:30 ч.

ТЕМА 4: ОБУЧЕНИЕ В РУСИЯ - врата към световната наука!
13:00 
 Зала 9

Лектор, Руско-културно информационен център и Московски държавен институт по международни отношения

Виж повече

Програми и стипендии за новата учебна 2021/2022 година, възможностите за обучение в Русия и програмата за стипендии за български граждани на Министерството на образованието и науката на Руската федерация.

Нови възможности, нов свят - стипендии за обучение в Русия

 • Възможности за получаване на 100% държавна стипендия за обучение в Русия
 • Дистанционно обучение в руски висши учебни заведения
 • Презентация на руски висши учебни заведения и възможностите за получаване на образование
 • Повишаване на квалификацията в руски висши учебни заведения
 • Подготвителни курсове по руски език
14 март
(събота)
Начало
13:30 – 14:00 ч.

ТЕМА 5: Study In Russia - Learn from everyone, copy nobody
13:30 
 Зала 9

Лектор, RUDN University - The Peoples' Friendship University of Russia

Виж повече

ТЕМА 5: Study In Russia - Learn from everyone, copy nobody
13:30 | Зала 9
Лектор, RUDN University - The Peoples' Friendship University of Russia

14 март
(събота)
Начало
14:00 – 14:30 ч.

ТЕМА 6: „НАЙ-МНОГО ЦЕНИМ ХОРАТА“
14:00 
 Зала 9

Лектор, Инграм Микро България

Виж повече

ТЕМА 6: „НАЙ-МНОГО ЦЕНИМ ХОРАТА“
14:00 | Зала 9
Лектор, Инграм Микро България

14 март
(събота)
Начало
15:00 – 15:30 ч.

ТЕМА 7: Как да изГРАДИМ правилно бъдещата си КАРИЕРА
15:00 
 Зала 9

Лектор, СимРа Консултинг Истърн Юръп ЕООД

Виж повече

ТЕМА 7: Как да изГРАДИМ правилно бъдещата си КАРИЕРА
14:30 | Зала 9
Съвети за кариерно и професионално развитие от СимРа Консултинг Истърн Юръп ЕООД

Работодатели - Проект "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"
TTEC Eastern Europe EAD

TTEC Eastern Europe EAD

Виж повече

TTEC е най-бързо развиващата се аутсорсинг компания на българския пазар. Чрез опита ни предоставяме услуги на водещи местни и световни клиенти и сме световен лидер в сферата на аутсорсинга.

TTEC е специалист в аутсорсинг на бизнес дейности, свързани с обслужване на клиентите чрез контактен център и различни административни услуги. TTEC обслужва български и международни компании, като предлага широк кръг от дейности по управление на отношенията с клиенти от секторите: информационни технологии, телекомуникации, финанси, транспорт, туризъм и други.

България е призната за най-добър технологичен център в Югоизточна Европа и има потенциал да се превърне в "Силиконовата долина" на Балканите

Офисът ни в София, България се състои от 800 служители и специализира в сферата на обслужването на клиенти и техническата поддръжка. Основан през 2004 година, сайтът има богат опит в подпомагането на водещи европейски и международни компании да се отличат от конкуренцията чрез отличното качество на предлаганата услуга. Локацията в югоизточна Европа дава достъп до комбинация от основни, местни и редки езици и култури. Това го прави атрактивен партньор за компании, които искат да разширят бизнеса си в международен план или да поддържат разнообразна в демографско отношение клиентска база. В допълнение, локацията има подкрепата на законодателството на Европейския съюз, 10% корпоративен данък, фиксирана валута, ниска инфлация и сигурност, гарантирана от членството в НАТО.

Нашето ДНК
В TTEC целта, визията, мисията и ценностите ни, определят кои сме ние и какви се стремим да бъдем, служат като градивни елементи за начина, по който правим бизнес и изграждаме взаимоотношения.

Нашата ЦЕЛ
Да внесем човечност в бизнеса

Нашата МИСИЯ
Да ускорим растежа на бизнеса, като опростим и персонализираме взаимодействията, които изграждат силна връзка между хора и компании

Нашата ВИЗИЯ
Да помогнем на най-уважаваните организации в света, да създават и развиват емоционално свързани, ценни и трайни взаимоотношения

Нашите ЦЕННОСТИ

 • Действаме като лидери
 • Постъпваме правилно
 • Стремим се към изключителното
 • Стараем се да постигнем правилно разбиране
 • Работим като един
 • Живеем със страст

Живот в TTEC
Като глобална компания, ние сме винаги на разположение. Когато един от нас легне да спи, друг колега, някъде по света, вече е изпил своето кафе (или чай) и е готов да поеме щафетата. Тук работим с бързи темпове, но само защото сме заети, това не означава, че не знаем как да се забавляваме! С удоволствие организираме фирмени събития, за да се обединим и взаимно да отпразнуваме постиженията си. Също така се гордеем с това, че отделяме време за професионално развитие на нашите служители. Така че, ако търсите работна среда, изпълнена с цел, страст и потенциал за кариера, елате при нас. Обичаме да създаваме нови приятелства.

Вижте повече тук (TTEC Eastern Europe EAD)
АЕЦ Козлодуй ЕАД

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Виж повече

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД е първата атомна централа в България и в югоизточна Европа.

Тя се експлоатира в съответствие с поставената стратегическа цел – безопасно, ефективно и екологично чисто производство на електроенергия при гарантирано качество и надеждност, в съответствие с националните и международните изисквания. АЕЦ "Козлодуй" е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

От началото на 2007 г., след спирането на първите четири 440-мегаватови блока, в промишлена експлоатация са двата 1000-мегаватови енергоблока – пети и шести. С тези мощности централата запази ролята си на основен производител на електрическа енергия в България с дял повече от една трета в националното годишно електропроизводство. Този факт, както и надеждната работа на ядрените блокове, определят съществената роля на АЕЦ за икономическата стабилност и за енергийната сигурност на страната. Безопасността на атомната централа е издигната във висш приоритет за ръководството и персонала и е обект на независим държавен надзор, упражняван от Агенцията за ядрено регулиране при Министерския съвет на Република България, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването. След проведените през последните години проверки от екипи на Международната агенция по атомна енергия, на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и др., безопасността в АЕЦ "Козлодуй" получи висока оценка и международно признание. Опазването на околната среда е особено важен елемент в политиката на предприятието. АЕЦ "Козлодуй" отговаря на екологичните изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя парникови газове в атмосферата. Благодарение на високите стандарти в областта на безопасността, гама-фонът в района на централата не превишава нивата на естествения фон отпреди изграждането на ядрените съоръжения.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД е първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България. Сигурните енергийни доставки и ниската производствена себестойност правят централата конкурентоспособна и предпочитана като бизнес партньор. С прилагането на добрите практики на водещите страни в атомната енергетика и следвайки най-високите международни стандарти, днес АЕЦ "Козлодуй" заема достойно място в световната ядрена индустрия.

РАБОТА
В АЕЦ "Козлодуй" работят над 4000 души и тя е един от най-големите работодатели в България. Повече от 80% от заетите лица са с висше и средно професионално образование. Атомната електроцентрала провежда политика на коректни трудови взаимоотношения чрез изграждане на обща и споделяна от служителите стратегия на развитие. Полагат се последователни усилия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за обезпечаване на професионално развитие чрез обучение и квалификационни курсове, за социални дейности, насочени към спорт, отдих и културен живот. Персоналът има допълнително доброволно здравно и пенсионно осигуряване, здравна профилактика, качествено здравно обслужване и възможности за рехабилитация в собствен профилакториум.Свободните работни позиции в АЕЦ "Козлодуй" се публикуват в Интернет сайта на централата www.kznpp.org, рубрика "Кариери".

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ
Сред приоритетите на активната социална политика на АЕЦ "Козлодуй" е и професионалното развитие и квалифицирането на млади специалисти и завършващи студенти. Ежегодно централата реализира лятна Програма за студентски стаж и кариера, предоставяща възможност на български студенти да проведат своя практически стаж в различни структурни звена на АЕЦ. Информация за Програмата и за начина за включване в нея се обявяват в Интернет на адрес www.kznpp.org, рубрика "Актуално".

Вижте повече тук (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Апекс Фънд Сървисиз (България) ЕООД

Апекс Фънд Сървисиз (България) ЕООД

Виж повече

Apex Fund Services

Delivering personal service on a global scale more than 15 years

The Apex Group, established in Bermuda in 2003, is the world’s largest independent fund solutions providers. The Group has continually improved and evolved its product suite and offers a full service solution to its clients: from fund administration, middle office, custody and depositary to corporate services and fund platforms. Apex now administers the investments of some of the largest funds and institutional investors in the world. www.apexfundservices.com

At Apex we believe that the most effective representation of the administrator service is to be independent. We are specialists in fund administration, which means our knowledge, skills and experience are concentrated in this one critical area. Instead of diluting our strengths, we focus our strongest talents on helping our clients to excel.

APEX FUND SERVICES (BULGARIA) EOOD
The Sofia Fund Services department began its operations in 2003. Until the end of 2014, it was part of the TMF Group and since December 2018 is part of Apex Group.

Sofia office is committed to operational excellence. Our team consists of experienced, highly educated, flexible, proactive, innovative people who understand the importance of detail and customer relationships. Sofia was selected as the core operational office for fund accounting as we focus on quality and commitment to client service.

GROW WITH US
We have a strong team culture and offer outstanding opportunities for industry professionals who share our vision for what Apex can achieve globally. When recruiting, we look for intelligent, inquisitive candidates, with an attention to detail, who are ambitious and keen to learn. In addition to internal and external training programmes, we offer development programmes aimed at improving interpersonal, communication and management skills. We encourage and support the continuation of education programmes.

Вижте повече тук (Апекс Фънд Сървисиз (България) ЕООД)
Банка ДСК

Банка ДСК

Виж повече

Банка ДСК е най-старата търговска банка, разполагаща с най-голямата клонова мрежа в България. Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, което я прави и традиционен лидер в банкирането на дребно. Водещата позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина.

Банка ДСК съчетава в себе си традиция и история, но също така е и лидер в дигитализирането на банковите услуги в страната. Ние ценим и съхраняваме доверието на нашите клиенти, но и винаги се стремим към тяхната максимална удовлетвореност чрез иновативни решения и hi-tech достижения. Защото Банка ДСК бе първата банка в Югоизточна Европа, която въведе хуманоиден робот в нейните супермодерни офиси и е иноватор в имплементирането на широка гама дигитални услуги в онлайн и мобилния канал, подпис на документ с дигитална писалка и редица други. Защото Банка ДСК съчетава традицията с амбицията.

КАРИЕРА В КОМПАНИЯТА
Банка ДСК може да се похвали с целенасочена политика за привличането на млади кадри, която включва не просто присъствие на различни кариерни форуми и подкрепа на образователни програми и институции, но и последващо кариерно консултиране за разгръщането на индивидуалните качества на всеки наш служител и бъдещото му развитие в рамките на банката.

 

Желаеш ли и ти да се присъединиш към нас? Очакваме твоето CV и мотивационно писмо за една от позициите, които може да откриеш в Банка ДСК.

Вижте повече тук (Банка ДСК)
Биовет АД

Биовет АД

Виж повече

БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

ИСТОРИЯ
През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1954 година с хлортетрациклин. БИОВЕТ може да се похвали с над 50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.
От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:

 • специализирани ферментационни мощности,
 • цехове за производство на химически технически продукти,
 • цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции,
 • самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството – от входящите суровини до готовата продукция,
 • редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно-развойна дейност,
 • модерен корпус за производство на готови лекарствени форми,
 • когенерационна централа за производство на електроенергия и пара.

Фирмата направи значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.

Вижте повече тук (Биовет АД)
Брайт Маркетинг Рисърч ООД

Брайт Маркетинг Рисърч ООД

Виж повече

Брайт Маркетинг Рисърч е създадена през месец Декември 2009 година в София, България.

Нашата компания се занимава с Онлайн проучвания, програмиране на анкети, събиране и анализ на данни. Ние се грижим за всички аспекти по менажиране и изпълнение на проекта, за да могат нашите клиенти да фокусират вниманието си върху анализа на данни. По време на всички етапи от проучването може да разчитате на нашите професионалисти с богат опит в онлайн маркетинг проучванията.

Ние се грижим за целият цикъл на живот на едно проучване – програмиране, качествен контрол, менажиране на извадката, събирането на данни и тяхната обработка. Може да разчитате на нашите професионални съвети и години опит в тази сфера.

Гордеем се с нашата страст и обвързаност към всеки проект.

Ние сме опитни … ние се учим изключително бързо … ние сме млади и иновативни.

 

КАРИЕРИ
Брайт Рисърч мястото, на което да покажеш себе си

С интерес ще изслушаме мотивирани и талантливи хора, които смятат, че имат какво да предложат на нашата динамична фирма Брайт Маркетинг Рисърч.

В момента има отворени позиции за:

Senior Questionnaire/survey Programmer. Можете да се запознаете с изискванията, задълженията и придобивките на позицията, както и да подадете вашето CV на английски тук: careers.bright-research.com

Вижте повече тук (Брайт Маркетинг Рисърч ООД)
Воксис сървисез ООД

Воксис сървисез ООД

Виж повече

ЗА КОМПАНИЯТА
VEO Worldwide Services е много разнообразен доставчик на B2B услуги, който работи в Източна Европа в продължение на 12 години. VEO не е нито счетоводна компания, нито кол център или търговско дружество. Всяка B2B услуга, за която можете да се сетите, VEO вероятно извършва или планира да го извърши през следващите няколко години. А ако не, бихме били готови да го направим след 6 месеца, както многократно доказахме

Разполагаме с огромна база от знания, градена през десетте години на VEO в CEE. Tук е, за да я използвате. Всичко, от което се нуждаете, е волята Ви да успеете. Не можем да помогнем с това, само със... всичко останало!

През тези години можехме да останем малък екип или да се развиваме с бавно темпо. Вместо това VEO днес е група от компании с над 800 служители и това е всичко, защото много хора тук имаха смелостта да мечтаят смело и да действат в стремежа към това, което другите биха помислили за нереалистични амбиции. Това очакваме от всеки, който се присъединява към компанията. ТИ наистина можеш да бъдеш нашата следваща успешна история. ВЕО непрекъснато се разраства и основният ресурс на растежа е, и винаги ще бъдат - нашите хора.

КАРИЕРА В КОМПАНИЯТА
Във VEO, ние се възползваме от разнообразна, мултикултурна работна среда, която ни дава възможност да получаваме нови знания и да растем всеки ден. Оригиналността и творчеството са постоянно включени в работата ни и прозрачността е винаги насърчавана, защото вярваме че дълготрайните, надеждни партньорства в рамките на нашия екип, както и с нашите клиенти, могат да бъдат построени само въз основа на честни и позитивни отношения.

Докато ние се стремим да постигнем съвършенство и високо ниво на качество в нашата работа, ние също така запазваме непокътнато чувството си за хумор. Ние живеем с фразата "щастливи хора по време на работа."

Растежът трябва да бъде един непрекъснат процес, в кариерата на всеки професионалист, независимо от нивото на обучение или на йерархията, която е достигнал. Тъй като ние силно вярваме в това, ние предлагаме на нашите служители, които са опитни професионалисти в своите области възможността да научат нови неща всеки ден и да определят тяхната собствена длъжностна характеристика и да изградят своя проект. Експертите на VEO Worldwide Services се възползват от интересни и сложни проекти, отлични условия за работа, финансови награди, които пряко корелират с техните резултати, свободата да развиват своя проект или техният екип, програми за обучение, за да развият техните умения (както локално, така и в чужбина) и международна предприемаческа работна среда.

Ако сте готови да предприемете следващата стъпка в кариерния си път, разгледайте нашия списък с работни места и намерете това, което Ви подхожда. Не се колебайте да ни изпратите Вашата кандидатура, дори ако, за момента, Вашият профил не съвпада с някоя от наличните свободни позиции. Ние ще се отнасяме към Вашите лични данни със съответното уважение и дискретност и, веднага след като възникне идеалната възможност за Вас, ние ще Ви потърсим.

Вижте повече тук (Воксис сървисез ООД)
ДСВ РОУД ЕООД

ДСВ РОУД ЕООД

Виж повече

През 1976 г. в малкото градче Скулделев в Дания десет превозвачи обединяват сили и основават DSV – De Sammensluttede Vognmænd („Обединените превозвачи“).

Днес DSV Panalpina A/S е една от най-динамично развиващите се компании в сектор транспорт и логистика в света, с повече от 60000 служители в над 80 държави.

DSV е водещ глобален доставчик на транспортни и логистични услуги и предлага и управлява решения за веригата на доставки на хиляди компании – от малкия семеен бизнес до глобални корпорации.

ДСВ Роуд ЕООД оперира в България от 1990 г. под името Вектра ООД. През 2001 г. компанията става част от Royal Frans Maas Group, а от 1 oктомври 2009 г. се слива напълно с DSV и се преименува на ДСВ Роуд ЕООД.

На българския пазар предлага пълната гама логистични услуги, предоставяйки иновативни транспортни, складови и 3PL решения на своите клиенти.

Вижте повече тук (ДСВ РОУД ЕООД)
Издателство КИБЕА

Издателство КИБЕА

Виж повече

Издателска къща КИБЕА е водещо българско издателство – дългогодишен лидер в предлагането на качествена литература за тялото, за ума, за душата и духа.

През цялата си 30-годишна история издаваме заглавия, които мотивират човек да поеме отговорността за своя живот. От основаването си КИБЕА е лидер в предлагането на стойностна литература за духовно израстване, за самопомощ и саморазвитие. Внимателно подбраните заглавия от серията „Познай себе си“ са сред най-търсените на българския книжен пазар.

На висока популярност се радват сериите „Здраве“ и „Знание“. Целта на издателската ни политика, на срещите и семинарите с наши автори е да популяризираме идеи, ценности и ориентири за постигане на балансиран, хармоничен, изпълнен със смисъл и удовлетворение живот. Реалните ползи от системното прилагане на концепции и практики от нашите издания ни спечелиха добро име и разширяващ се кръг от съмишленици.

В последните години се завръщаме към класически образци и откриваме съвременни и иновативни бисери на илюстрованата детска книга. КИБЕА е първото българско издателство, което пусна луксозна албумна поредица с добавена реалност /augmented reality (тетралогията „Пръстенът на нибелунга“).

ИК КИБЕА активно присъства на българския и международния пазар и представя своята продукция на панаирите на книгата в Болоня, Лондон и Франкфурт. Удостоена е с престижните награди „Христо Г. Данов“ и „Бронзов лъв“ за принос в издателската дейност.

Екипът ни е малък и безкомпромисен в работата си. Водим се от принципа книгите ни да бъдат изцяло в услуга на читателя: съвременни и оригинални, полезни и мотивиращи, с висока познавателна, приложна, културна и естетическа стойност.

Вижте повече тук (Издателство КИБЕА)
Издателство „Колибри“

Издателство „Колибри“

Виж повече

„Колибри“ е в авангарда на издателския бизнес в България. Създадено през 1990 г., непосредствено след политическите промени в страната, през годините издателството се утвърди със своя безкомпромисен професионализъм и отговорно отношение към клиенти и партньори. Един сплотен екип стои в основата на резултати, които се постигат с усърдие, последователност и безусловна любов към литературата. Днес „Колибри“ е бранд, популярен както в България, така и отвъд нейните предели.

В каталога си „Колибри“ има над 1200 четива. Всяка година издателството публикува около 120 нови заглавия, както и десетки допечатки на по-стари издания. Там фигурират едни от най-бляскавите имена в световната белетристика. Благодарение на „Колибри“ българският читател се запозна както с утвърдени, така и с набиращи популярност автори от различни страни и континенти, представители на различни жанрове, епохи и идейни течения.

Освен художествена литература, „Колибри“ издава и учебна литература. Издателството е сред водещите в предлагането на учебници за чуждоезиково обучение и по-конкретно за френски, испански, италиански, руски език. „Колибри“ е представител за България на водещи чуждестранни издателства като Cle International, SGEL, Edelsa, Alma Edizioni, Златоуст и др.

Издателството предлага оригинални продукти за подготовка за изпит за международни сертификати по френски, испански, италиански и руски език. „Колибри“ има и собствени учебни помагала за подготовка за държавни зрелостни изпити по чужд език, обединени в новата поредица МОГА ЗА ОТЛИЧЕН!.

ИК „Колибри“ развива учебното направление в своя издателски портфейл и по български език и литература, математика, учебни помагала по метода „Монтесори“, педагогическа литература за специалисти. През 2019 г. „Колибри“ създаде собствен импринт за учебна литература с марката Schoollibri.

Вижте повече тук: (Издателство „Колибри“)

Инграм Микро ГБС ЕООД

Инграм Микро ГБС ЕООД

Виж повече

Ingram Micro connects People with Technology

Ingram Micro is a global leader in IT technology. With its vast global infrastructure and focus on cloud, mobility, supply chain and technology solutions, Ingram Micro enables business partners to operate more efficiently and successfully in the markets they serve. Founded in 1979, Ingram Micro’s role as a leader and innovator in technology and supply chain services has fueled its rise to the 69th ranked corporation in the FORTUNE 500®.

Ingram Micro is committed to be a corporate citizen, one whose practices are good for our communities, environment, associates and business. A few other notable achievements in the area of corporate social responsibility (CSR):

• We expanded our diversity and inclusion programs, taking our women’s leadership forum global.
• We focused on reducing our global environmental impact from emissions and waste and encouraged our facilities to measure and improve their performance.
• We continued to deliver global efficiencies through “Living Lean”, which helped contribute to our record setting year.

We remain the only global distributor with ISO 37001 certification from Ethisphere, a significant recognition that our anti-bribery compliance program meets the most stringent regulatory requirements.

In our EMEA Global Business Center based in Sofia, we have embarked on a multi-year and global strategic initiative to standardize and centralize back office functions (legacy and SAP) for Europe and to enable the process efficiency gains.

CAREER AT THE COMPANY

It truly is all about the people at Ingram Micro.

We work as one team in delivering outstanding value for our vendor and customer partners. But that promise would go unfulfilled without our people and their unique contribution.

Ingram Micro attracts and hires exceptional people who are creative, innovative, flexible, bright, adaptable and team oriented.

Ingram Micro is an Equal Opportunity Employer dedicated to fostering the strength that diversity brings to our workforce. Associates in all job classifications shall be recruited, hired, trained, and promoted without regard to race, colour, religion, sex, age, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, marital status, veteran status, citizenship or other protected criteria.

We are part of a diverse, hard-working team that knows how to have fun. We enjoy a working environment where all are encouraged to contribute new ideas.

Whatever stage you are at on your career journey, we will help you get where you want to be!

Вижте повече тук (Инграм Микро ГБС ЕООД)
Луфтханза Техник София ООД

Луфтханза Техник София ООД

Виж повече

За „Луфтханза Техник София“

„Луфтханза Техник София“ е част от „Луфтханза Техник Груп“ – световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. От откриването си през 2007г. до сега, „Луфтханза Техник София“ се наложи като един от водещите центрове за основен ремонт и техническа поддръжка на самолети в Европа.

Българското подразделение е с обща площ от 50 000 кв. м и е специализирано в базово и линейно обслужване на тясно корпусни самолети от семейството на Airbus и Boeing.

Понастоящем компанията разполага с осем хангара за поддръжка и ремонт на самолети.

Благодарение на благоприятното си географско разположение „Луфтханза Техник София” има капацитета да обслужва клиенти от цяла Европа, Близкия изток и Африка.

Високото качество, бързина и професионализъм на работа утвърждават добрата репутация на компанията и нейното стратегическо място в цялостната структура на „Луфтханза Техник Груп“.

Към днешна дата в „Луфтханза Техник София” са заети над 1 200 служители.

Вижте повече тук (Луфтханза Техник София ООД)
Модис България

Модис България

Виж повече

Модис е глобален лидер в предоставянето на професионални ИТ, инженерни и здравни решения. С повече от 20 години опит, организацията има офиси в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия.

Компанията стартира дейността си в България през 2005 г., под името Ajilon Bulgaria, преименувана по-късно на Adecco. След 13 години и множество успешни проекти, фирмата продължава да се развива под ново име - Modis.

Модис България предоставя IT Service Desk и Data Center поддръжка, услуги по управление и поддръжка на мрежи, поддръжка на устройства за крайни потребители, разработка и поддръжка на приложения и BPO решения на клиентите от цял свят.

“Ние вярваме, че добрата комуникация, споделянето на знания и даване на обратна връзка са от изключителна важност не само за развитието на организацията, но и за нашите служители. Ето защо инвестираме в безплатни обучения, по-добра работна среда, спортни програми и редица други активности, с които да подобрим ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на нашите служители.“

Към момента в Модис България работят над 1200 служители, а непрекъснатото развитие на компанията позволява на осигуряване на по-добри условия на заплащане и труд.

Офисът на Модис се намира в бизнес сграда Kambanite Green Offices, която се намира в близост до "Бизнес Парк София“. Компанията се помещава на 4 етажа, с обща площ близо 7000 кв.м., които включват отворени офисни пространства, конферентни зали, общи пространства за срещи, зали за игри и отдих. Клас А сградата е съобразена с най-добрите практики в устойчивото строителство на зелени сгради и притежава престижния LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) сертификат. „Зелената“ сграда разполага и с паркинг за велосипеди, бани и други удобства за служителите.

Вижте повече тук (Модис България)
Оптикоелектрон Груп АД

Оптикоелектрон Груп АД

Виж повече

„Оптикоелектрон Груп” АД е едно от най-високотехнологичните предприятия в страната, специализирано в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждата на отбраната и сигурността. Дружеството има повече от 45 годишна история и съхранени традиции в областта на оптичното приборостроене, като е признато като най-голямото предприятие в България и едно от водещите на световния пазар за специална продукция.

„Оптикоелектрон Груп” АД има пълен цикъл на производство и е специализиран в проектирането, производството и търговията на оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, оптични възли и компоненти, прецизна механика, както и формообразуващи инструменти и приспособления. Изграден е върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи.

В холдинга работят над 740 високо квалифицирани служители – специалисти с висше и средно техническо образование.

Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС, Северна Америка и Близкия Изток.

Кандидатите могат да изпращат своите документи на електронните адреси на дружеството oeg@opticoel.com, future@opticoel.com и karieri@opticoel.com, или да се свържат по телефон на номер 0357 64 183.

Вижте повече тук (Оптикоелектрон Груп АД)
Пловдив тех парк АД

Пловдив тех парк АД

Виж повече

„Пловдив Тех Парк“ АД е първият предприемачески технологичен парк в България, създаден със 100% частен капитал. Международната организация на научните паркове /IASP/ определя Технологичния парк като организация, чиято основна цел е да увеличи богатството на своята общност, като популяризира културата на иноконкурентоспособността на свързаните предприятия.

„Пловдив Тех Парк“ АД има важно значение за развитието на националната и регионалната предприемачески екосистеми, като реализира следните приоритети:

1. Създаване на нови информационни ресурси /платформи, конгломерати, портали и др./ за гравитационен потенциал, формиране и развитие на екосистемата с основна цел – ефективно разпределение и използване на предприемаческите ресурси.
2. Стимулиране на технологичния прогрес и иновациите чрез ускоряване на технологичния трансфер.
3. Намаляване на предприемаческия риск на стартиращи предприятия и зараждащи се предприемачи чрез преференциално отдаване на ресурси на инкубатора /стартъпи, споделени работни места и др./ по програма „Меко кацане“.
4. Финансова подкрепа на скалируемите технологични стартъпи и други бързо развиващи се фирми чрез акселератора на Парка.
5. Предоставяне на комплекс от услуги /менторство, консултации, юридически услуги и др./ за учредяване и регистриране на нови фирми и развитие на съществуващите фирми в Парка.
6. Установяване и развитие на връзки с фирми и други агенти извън региона в подкрепа на регионалната предприемаческа екосистема.
7. Развитие на академичното предприемачество в сътрудничество с университети и други образователни и научни организации от регионалната екосистема.
8. Подкрепа на трансфера на технологии от университетите и научно-изследователските организации към фирмите от Парка и екосистемата.
9. Провеждане на организирана обучителна дейност в областта на технологичния трансфер, бизнес предприемачеството, финансирането на технологични предприятия и др.
10. Управление на мрежата чрез ИТ платформа и развитие на нейната функционалност.

Технологичният парк предлага комплекс от Програми за стимулиране на развитието на предприемачите, като:

1. Програма „Меко кацане“: символични наеми, преференциални услуги, споделени работни места и други за стартъпи, фрийлансъри и др.
2. Програма „Успешен старт“: консултации за подбор на иновативна идея, регистрация на фирма, защита на интелектуална собственост, подготовка на оферта, планиране на иновации, сертификация, пазарен анализ и пазарен потенциал и др.
3. Програма „Технологичен трансфер“: търсене на конкретна технология по поръчка, осигуряване на контакт с доставчика или получателя, договаряне на доставката на технологията, помощ при внедряване на технологията, технологичен одит, мониторинг на внедряване на технологията, кооперативно посредничество в чужбина, пазарни изпитвания на прототипа и др.
4. Програма „Развитие“: преференциално обучение в регионални университети, колежи, професионални гимназии, фирмени учебни центрове и др. на партньори от екосистемата, подкрепа за дистанционно обучение в български или чуждестранни висши училища и др.
5. Програма „Здраве“: професионални услуги на партньорите от Парка в регионални Спортни комплекси, Фитнес центрове, Центрове за здраве и дълголетие, преференциални доставки на здравословни хранителни добавки от електронни магазини и други доставчици в региона и др.

Вижте повече тук (Пловдив тех парк АД)
Сдружение Обществен компас

Сдружение Обществен компас

Виж повече

Сдружение „Обществен КОМПАС” е неправителствена, независима и доброволна организация, регистрирана по Закона за Юридическите лица с нестопанска цел.

Една от основните цели на Сдружението е да разработва, въвежда и устойчиво да прилага иновативни модели и формати за подкрепа на младите хора, в контекста на тяхното гражданско образование и информираност, личностно и професионално развитие и насърчаване на тяхното участие в обществените процеси.

Посредством своята дейност и опита на своите членове, сдружението се стреми да изследва, анализира и представлява интересите и нуждите на младите хора в България.

Извеждайки на преден план важността на неформалните младежки групи и организации, тяхното развитие и роли в социалните и обществено-политическите процеси „Обществен КОМПАС” осигурява ефективен структурен диалог в сътрудничество със заинтересованите институции и отговорните за младежката политика. Чрез широкообхватни инициативи и кампании се насърчава младежкото включване в процеса на създаване на национални, регионални и местни политики.

Вижте повече тук (Сдружение Обществен компас)
Софийска вода АД

Софийска вода АД

Виж повече

Международната група на Веолия осигурява иновативни и устойчиви решения за подобряване на стандарта на живот на хората и опазване на природните ресурси за бъдещето.

Компанията развива три взаимно допълващи се бизнес дейности, свързани с управление на водоснабдителни и канализационни услуги, управление на отпадъци и управление на енергийни ресурси.

В България Групата е представена от "Софийска вода" АД и „Веолия Енерджи България“ и „САД България“.

Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор за територията на България.

Стажантска програма "Предизвикай бъдещето"

Стажантската програма на “Софийска вода” се провежда всяка година, стартирайки в началото на месец юли. Продължителността на стажовете варира, в зависимост от задълженията, предвидени в различните отдели.

Стажантската програма е предназначена за студенти или наскоро дипломирани млади специалисти.

Допълнителна информация: Стажантска програма

Адрес за изпращане на документи за участие:
Отдел "Човешки ресурси"
Бизнес парк София, "Младост" 4, Сграда 2А, София 1766

Email: internship@sofiyskavoda.bg

Вижте повече тук (Софийска вода АД)

Метрореклама

Виж повече

Метрореклама предлага най-голямото многообразие от канали за външна реклама, координирани от един рекламен оператор. Чрез комбинираното им използване се постига най-ефективен контакт с целевата аудитория – рекламно послание достига до потребителите на всеки етап от престоя им навън.

Дейността на фирмата покрива цялата страна и е разпределена в четири основни направления:

 • транспортна реклама (софийски метро и електротранспорт, автотранспорт)
 • реклама в мястото на продажба (Билла, Mall of Sofia, Retаil Park Plovdiv, Mall Varna)
 • реклама по пътната мрежа (градски и републикански пътища)
 • реклама в градска среда (НДК и фасадни мешове в центъра на София)

Вижте повече тук (Метрореклама)

НЕТ ИНФО АД - NETINFO

Виж повече

NETINFO е водещата дигитална медийна компания в България. Има
натрупан дългогодишен опит на дигиталния пазар и поддържа своята
лидерска позиция още от своето създаване преди 15 години.

Над един милион и сто хиляди души на ден* се доверяват на
сайтовете на компанията, за да се информират, забавляват или да
организират деня си. Аудиторията на медийната компания
представлява 80% от интернет потребителите в България, като по
този начин NETINFO е безспорен лидер с най-голямото покритие в
страната.

Най-посещаваните сайтове в България са собственост на NETINFO,
като компанията отчита над 1 милиард разглеждания на страници на
месец.

През септември 2013 година компанията стана част от Нова Броудкастинг Груп и Modern Times Group (MTG), водещи медии в България и Европа.

Вижте повече тук (NETINFO)

Бери Груп - БЪЛГАРИЯ

Виж повече

Организатор на изложение Образование без ГРАНИЦИ, един от лидерите в специализираните електронни издания за обучение в България и чужбина под запазената марка РОДИНА.

РОДИНА е най-големият доставчик на образователни услуги в България.

Марка с традиции и повече от 10 години опит в предлагането на различни форми за обучение за кандидатстване в България и чужбина, образователни младежки програми, обмени и др.

В областта на езиковото обучение , РОДИНА работи с най-големите международни доставчици на езикови програми за ученици, студенти и възрастни.

Вижте повече тук (Бери Груп)

СОК (Санаторно-оздравителен комплекс) „Камчия" ЕАД

Виж повече

Една от основните задачи на СОК "Камчия" е превръщането на комплекса в творчески и духовен център за формиране на младите хора и тяхното гражданского воспитания. На базата на СОК "Камчия" по социални програми на Правителството на Москва също така многодетни и социално слаби семейства, ветерани от войната, пенсионери и други целеви групи. По този начин се осъществява общуване на децата на всички обществени нива и приемственост между поколенията. Цялата работа с децата се провежда под ръководството на руски и български педагози. Опитните и професионални педагози ще намерят подход към всяко дете, ще го заинтересуват и поведат след себе си.

Тук всичко е насочено към всестранното и хармонично развитие на личността на детето. Това не е обикновен лагер, а уникален творчески образователен проект. Не трябва да се учудвате, ако Вашето дете връщайки се у дома стане специален кореспонд на младежко списание или доброволец на общественна организация, събере спортна команда или започне да учи чужди езици.

Вижте повече тук (СОК „Камчия" ЕАД)

Съдърланд България

Виж повече

Съдърланд е глобална организация за трансформация на бизнес процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали. Със седалище в Рочестър, Ню Йорк, Съдърланд наема хиляди професионалисти, обхващащи 20 страни по света.

Екипът ни в България достигна над 3000 служители в офисите ни в София, Пловдив, Варна и Бургас. Ние сме хората зад мониторите, гласовите команди, кликовете и всички междинни точки, чрез които клиентите се докосват до бизнеса. Съдърланд е мястото, където хората и процесите се обединяват в едно.

Вижте повече тук (Съдърланд България)

Фантастико

Фантастико

Виж повече

Фантастико - Част от едно семейство
„Фантастико“ е българска семейна компания и като такава знае много добре какво означава "семейство" и колко важно е то, както за големите, така и за малките. Подкрепа, обучение, професионално развитие, разбиране, отношение, отговорност, приятели, семейство, екип ... това са част от думите, с които нашите служители описват работата си в компанията. Разнообразието от работни позиции и предизвикателства при нас е огромно.

Свържете се с нас и ние ще Ви запознаем по-подробно с конкретните възможности, които предлагаме, спрямо Вашите очаквания и интереси.

Фантастико - Кариерно развитие
Ние развиваме служителите си, като им позволяваме да покажат потенциала си и застанат на най-добрата за тях позиция. Доказателство за това са многобройните примери, които може да срещнете всеки ден в компанията. В нашите търговски обекти 92% от управителите и заместник - управителите са започнали в магазините на по-ниски позиции, напр. като пазачи, продавачи, касиери, оператори. Основна част и от служителите ни в Централен офис, около 73 %, са започнали работа в магазин „Фантастико“. Важното е да го поискаш, а ние със сигурност ще ти дадем възможност за развитие!

Фантастико - Професионално обучение
Развитието на нашите служители е гаранция за развитието, както на самите тях, така и на бизнеса. Ние осигуряваме първоначално обучение за всеки новопостъпил, текущи обучения за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения, както и обучение при смяна на работната ви позиция във „Фантастико“. Предлагаме и специални програми за обучение на завършващи ученици или студенти, които да им помогнат за един по-лесен и сигурен старт в живота.

Може да разчитате на нашата подкрепа във всеки един момент от професионалния си път!

Вижте повече тук (Фантастико Кариери)

Обяви за Работа в България и Чужбина в Rabota.bg

Rabota.bg - Обяви за работа

Виж повече

Rabota.bg - Обяви за работа

Rabota.bg e интерактивен сайт за търсене и предлагане на работа, курсове, стажове и други обучения, част от медийната група Инвестор.БГ АД.

Изключително бърз и лесен за ориентация, Rabota.bg може да се използва като онлайн органайзер на търсенето и предлагането на свободни позиции, както през мобилна, така и през десктоп версия. Вече можете лесно и удобно да кандидатствате през телефон в сайта Rabota.bg за различни актуални работни позиции.

Кандидатстването през сайта ви дава шанс да присъствате в база от данни, където работодател може да ви кани на интервю за работа. Всеки ден нови актуални позиции от над 35 000 хиляди компании.

Вижте повече тук (Rabota.bg)

УНИВЕРСИТЕТИ И УЧИЛИЩА - Проект "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"
Австралия
Азербайджански държавен университет по икономика ASUE

University of Wollongong in Dubai

Виж повече

Създаден през 1993 г., University of Wollongong in Dubai (UOWD) започва като първия международен и австралийски университет в ОАЕ, а днес вече е част от глобалния бранд с кампуси в Австралия, Хонконг и Малайзия.

Със своите 26 успешни години, университетът предлага международно признато образование, което е акредитирано от Агенцията за качество и стандарт за висшето образование (Tertiary Education Quality and Standards Agency - TEQSA), независимата национална агенция за осигуряване на качество и контрол на висшето образование в Австралия, Комисията за академична акредитация (Commission for Academic Accreditation - CAA) на Министерството на образованието на ОАЕ и Human Development Authority (KHDA).

Учебната програма и практики рефлектират изцяло на предлаганите в Австралия, които нареждат университета сред топ 2% от университетите по света. Институцията предлага 45 програми, включително foundation програми, бакалавърски и магистърски програми в 10 индустриални сектора като инженерство, бизнес, информационни и комуникационни технологии, педагогика, медицинска сестра, комуникации и медии. Тези степени са официално признати от водещи професионални организации като ACCA, CPA, AHRI, CIM, CIMA, CIPS, EFQM, ACS.

UOWD има силен преподавателски екип от висококвалифицирани академични преподаватели, всеки от които има докторска степен и е признат за лидер в своята област със силни връзки в глобалната индустрия. Преподавателите на UOWD са активни учени, участващи в изследователски дейности в над 100 различни области.

Вижте повече тук: (University of Wollongong in Dubai)

Австрия

University of Applied Sciences Upper Austria
(Fachhochschule Oberösterreich)

Виж повече

University of Applied Sciences Upper Austria е един от най-добрите австрийски университети за приложни науки, който предлага международно признато, утвърдено, ориентирано към практиката обучение в централния регион на Горна Австрия.
Нашата мисия е да помогнем на студентите да получат знания и в същото време да станат способни да ги използват в практиката. За седми път от девет години University of Applied Sciences Upper Austria е оценен като най-добър университет за приложни науки в Австрия.

Вижте повече тук: (University of Applied Sciences Upper Austria)

България

Нов български университет

Виж повече
Нов български университет има мисия да е автономна и либерална академична институция, която допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания по международни стандарти.
Като поставя в служба на обществото своя академичен потенциал, Университетът формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят.

Образователната философия на НБУ се основава на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.
Девизът на университета е „Ne varietatem timeamus“ — „Да не се боим от разнообразието“.
Вижте повече тук (НБУ)

Технически университет – София

Виж повече

 

Повече от 66 години Университетът подготвя специалисти в областта на техниката. През този период над 100 хиляди инженери са се дипломирали в него и са намерили професионална реализация не само у нас, но и в чужбина.

В структурата на ТУ - София има 14 факултета, няколко департамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. Университетът има филиал в гр. Пловдив с два факултета и един колеж и база в гр. Сливен, която се състои от един факултет и един колеж.

Успоредно с обучението на български език, се предлага и обучение на редица специалности на немски, английски и френски език, а освен българските студенти в университета се обучават и повече от 1400 чуждестранни студенти. Системата за трансфер на кредити и възможностите, които предлага програмата Еразъм, създават условия студентите да се обучават в редица известни университети, с които ТУ – София активно сътрудничи.

Вижте повече тук (ТУ - София)

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Виж повече

 

Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с над 100-годишна история и традиции във висшето образование. Днес предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Военна академия „Георги Стойков Раковски” провежда обучение по 10 акредитирани специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” в професионално направление „Национална сигурност“.

Според рейтинговата система на висшите училища в България Военна академия „Г. С. Раковски” се нарежда на едно от първите места по успешна професионална реализация на нейните обучаеми.

Вижте повече тук (Военна академия „Г. С. Раковски“)

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

Виж повече

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.

Високата акредитационна оценка, престижните знаци на Европейската комисия за качество на образователния процес - DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити - ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания – HR Logo, са доказателство, че Варненският свободен университет е конкурентен в европейското и световното образователно пространство.

Повече от 20 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация. По време на обучението си те имат възможност да участват в различни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги. Преподаватели и студенти участват в проектите по програмите „Темпус“, „Еразмус“, „Леонардо“ и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

ВСУ „Черноризец Храбър“ се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.

Вижте повече тук (Варненски свободен университет)

Първа английска езикова гимназия

Виж повече

Учим заедно за светло бъдеще!
Първа английска езикова гимназия е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Постиженията на училището винаги са били големи. Челните места на олимпиадите и състезанията се печелят от учениците на Първа АЕГ. Години наред отборите ни по физика, математика, география и биология се класират първи. Нашите ученици са национални лауреати на олимпиадите по английски език и по български език. Спортните ни отбори по волейбол, баскетбол, футбол, ски, плуване винаги ни радват със спечелените купи.

Извънкласните ни форми на обучение са известни не само в София, но и в страната, и чужбина. Духовият оркестър е легендарен с над тридесетгодишна история. Мажоретният състав е олицетворение на красота и финес, народните ни танци поддържат българския дух във всеки възпитаник, вокалните ни групи са с омайни гласове, клубът по изобразително изкуство непрекъснато разкрасява интериора на училището; клуб „Дебати“, клуб „Интеракт“, клуб „People to People International“, еко-биоклуб „Green Clover“ – всички те работят усилено, правят своите проекти, провеждат национални и международни участия, печелят награди, радват ни.

Първа АЕГ се развива с бързи темпове, съответстващи на темповете на нашето съвремие. Условията на работа непрекъснато се подобряват. Училището разполага с два модерни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет (дар от бивши ученици), нов лингвистичен кабинет, обновен физкултурен салон, ремонтирани кабинети по химия, биология, физика, както и всички класни стаи. През лятото на 2011 г. Софийска община извърши цялостно саниране на фасадата на сградата, което превърна Първа АЕГ в училище с модерен, европейски облик.

Вижте повече тук: (Първа английска езикова гимназия)

Висше училище по мениджмънт - ВУМ, София

Висше училище по мениджмънт, София

Виж повече
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЗАВЪРШВАЩО С БРИТАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМИ

ВУМ предлага обучение по бакалавърски и магистърски програми на Cardiff Metropolitan University. Организацията на учебния процес, в т. ч. изпити, курсови работи и т. н. се прави по британските правила – с анонимни изпити, оценяване от 4 оценяващи, в т.ч. 2 в България. Всичко това гарантира както обективност на оценките, така и пълна съпоставимост с преподаването, знанията и уменията, получавани при обучение в самия Кардиф, с чиито дипломи студентите завършват.

Цялото обучение е на английски език и получените знания и умения позволяват на завършилите намиране на желана работа в кратък срок след дипломирането си. Ние се гордеем, че завършилите ВУМ работят в престижни български, чуждестранни и мултинационални компании. Гаранции за качеството на образованието във ВУМ е мястото ни в международните класации на бизнес университетите, в т.ч.:
 • SSRN TOP 1000 Business schools в света: № 255 към 1.01.2018. ВУМ е единственият български университет сред първите 1000 в света.
 • No9 MBA програма в Централна и Източна Европа през 2017
Официалната класация на висшите училища в България за 2017 ВУМ е лидер в Класация на университетите за 2017 за професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ както следва:
 • №1 за НАЙ-НИСКА БЕЗРАБОТИЦА на завършилите спрямо средната за региона (Разлика)
 • №1 за НАЙ-НИСКА БЕЗРАБОТИЦА на завършилите спрямо средната за региона (Съотношение)
 • №1 за ИНДЕКС на ЦИРИРУЕМОСТ (Scopus) БЕЗ АВТОЦИТИРАНИЯ
 • №1 за ПУБЛИКАЦИИ цитирани поне веднъж (Scopus)
 • №2 за СТАТИИ в научни списания (Scopus)
 • №2 за ОБУЧАВАНИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
 • №2 за предоставяни СРЕДСТВА за НИД на СТУДЕНТИ
Вижте повече тук (Висше училище по мениджмънт, София)

COSMO Study Abroad

Виж повече

Cosmo Study Abroad е единствената международна консултантска фирма с филиал в България, чийто основен офис се намира в Дубай, Обединени Арабски Емирства.

Международният опит на Експертите на Cosmo, както и работата не само с български, но и чуждестранни студенти налага използване на международни практики на консултиране, които рязко се разграничават от практиките на консултантски агенции за образование в България.

Cosmo не подкрепя масовото и необмислено заминаване за обучение в чужбина „на всяка цена“, а за разлика от българските фирми за образование, изповядва политика за кандидатстване единствено и само в топ 100 най-престижни ВУЗ-ове в света. Това гарантира успешната реализация на кадрите след завършване.

Някои от последно приетите студенти на Cosmo за прием 2020 са именно в:
1-вия в Света университет за Медия и Комуникации - University of Amsterdam
2-рия в Света за Изкуства - UAL London
7-мия в Света за Журналистика - Goldsmith University
8-мия в Света за Туризъм и Хотелиерство - Oxford Brookes University
16-тия в Света за Математика и статистика - University of Warwick
19-тия в Света за инженерство - Aachen university
20-тия в Света за Медицина - King's College
21-вия в Света за Бизнес - Erasmus University

Вижте повече тук: (COSMO Study Abroad)

Институт за чуждестранни студенти

ДЕО - ИЧС
(Институт за чуждестранни студенти)

Виж повече

От 1963 в Департамента за езиково обучение към СУ “Св . Климент Охридски” (пълноправен наследник на бившия Институт за чуждестранни студенти) по одобрена от Министерството на образованието програма се преподават български език и природонаучни предмети на чуждестранните студенти, обучаващи се в български университети. Понастоящем ние също така преподаваме български език на пребиваващи в страната или кандидатстващи за българско гражданство чужденци в специализирани курсове и в Международната школа за български език и култура, както и под формата на различни работни семинари. На чуждестранни граждани, преминали специализиран курс и положили изпит, се издава сертификат за преводачи.

През 1976 в рамките на институцията се създава Център за изучаване на чужди езици. Годишно над 3 000 български граждани се обучават по английски, френски, немски, испански, холандски, италиански, португалски, арабски, както и гръцки, турски и руски.

Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България по следните езици:
 • Английски : ECCE, ECPE на университета в Мичиган, ALCE на Гръцко - американския университет
 • Френски : TCF, CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция
 • Гръцки : CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към Министерството на образованието на Република Гърция
 • Руски : STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS към Министерството на образованието на Руската федерация

За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CELI.

ДЕО разполага с над 200 висококвалифицирани преподаватели. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи за преподаване на чужд език, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с 11 езикови лаборатории, 3 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика, биология, математика и информационни технологии, както и с библиотека.

Вижте повече тук (ДЕО, СУ “Св . Климент Охридски”)

Курсове по Биология и Химия в София

МЕДИЦИНАТА - Кндидатстване в медицински университети!

Виж повече

Кандидатствай МЕДИЦИНА с Medicinata.com

Запознайте се Сега с курсове на Родина за кандидатстване в медицински университети! Научете повече за първата оригинална система за ефикасно усвояване на знания на Medicinata.com

За да кандидатствате в медицински университети в България, трябва да се подготвите по Биология и Химия. Нашите курсове по тези два предмета имат отлични резултати и в момента Родина е единственото място, което може да ви предложи висококачествена подготовка за кандидатстване в медицински университети в България.

Преди да изберете да кандидатствате в медицинските университети, трябва да знаете, че ще се подготвяте за най-трудните кандидатстудентски изпити в момента. Вашата цел трябва да бъде постигането на отлични резултати, за да си гарантирате прием в медицинска специалност (медицина, стоматология, фармация).

Курсовете за кандидат-студенти по Биология и Химия се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по Биология и Химия за най-трудните изпитни конспекти - тези на МУ-София. Нашите преподаватели са университетски, а обучението е в малки групи.

Вижте повече тук (medicinata.com)

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“

Виж повече
Международна гимназия Златарски | Международно училище в София
 • Международно училище Златарски е най-утвърденото INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) училище в България, оторизирано като ПЪРВОТО IB WORLD УЧИЛИЩЕ в държавата през 2003 г.
 • Основано през 1995 г., училището обучава български и международни ученици: 5-12 клас
 • Cambridge Secondary (5 - 7 клас), Pre-IGCSE (8. клас), IGCSE (9 - 10 клас), IB (11 - 12 клас)
 • Нашите ученици биват приети в престижни университети във Великобритания, Европа и САЩ

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” е първото училище в България, което усети духа на времето и отвори вратите си за западния модел на образование. Още през 2003 г. училището се присъедини към International Baccalaureate – международна образователна организация, обединила в учебните си програми най-доброто от няколко различни национални системи. International Baccalaureate Diploma Programme (11 - 12 клас) е интегрирана в българската образователна програма на английска езикова гимназия, което дава на завършващите възможността да получат две дипломи – българска и международна. Това е уникална възможност за българските ученици, тъй като завършвайки гимназията, те владеят английски език на много високо ниво, втори чужд език (немски или испански) и получават две дипломи, едната от които световно призната.

България отвори границите си към Европа и западния свят, светът се глобализира, хората пътуват, черпят идеи от чуждия опит, Интернет е навсякъде. Наред с тези промени в национален и световен мащаб, промени настъпиха и в светоусещането на българина – нараснаха духовните му потребности, в това число и към качествено, конкурентоспособно образование. Ето защо напоследък много родители предпочитат да изпращат децата си в чужбина – не само за придобиване на висше, но и на средно образование, за да могат след това тези деца да се върнат в България и да внесат успешния международен дух на западната цивилизация.

Високата реализация след завършване на средно образование, която учениците на Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски” постигат, се дължи и на създадения към гимназията UCAS център за кандидатстване във Великобритания. Дипломантите на Гимназия Златарски продължават образованието си в едни от най-труднодостъпните университети в България и чужбина, в едни от най-желаните специалности – икономика, финанси и мениджмънт, архитектура, право, психология, журналистика и PR, инженерни науки и др. Университети като Oxford University, London School of Economics, King’s College, Durham, Warwick University отварят врати пред учениците на гимназията без допълнителни изпити и условия.

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” направи възможно доказалото се като успешно международно образование да влезе в България и да обогати българския образователен опит. Благодарение на това българските ученици получиха уникалната възможност за качествено международно образование тук, в България.

Вижте повече тук (Международна гимназия Златарски)

Частно средно общообразователно училище „Юрий Гагарин“

Виж повече

ЧСОУ "Юрий Гагарин" приема ученици в І - VІІ клас и в VІІІ клас с интензивно изучаване на руски език.

Училището е лицензирано със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА БАЗА
Учебно-възпитателният център "Юрий Гагарин" и ДОЛ "Радуга", в сградите на които ще се провежда образователният процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания.

Разполагат с:

 • модерни учебни кабинети, оборудвани с интерактивни дъски, система "Шепот", мултимедийни устройства и интернет
 • лаборатории
 • лекционни зали
 • многофункционални зали
 • библиотека
 • изложбени зали
 • пресцентър, звукозаписно студио, учебно радио и тв студио
 • Славянски център
 • Авиокосмически център с цифров планетариум, площадка за астрономически наблюдения
 • хореографска зала
 • физкултурен салон, спортни игрища
 • училищни бюфети, ресторант

Вижте повече тук (ЧСОУ „Юрий Гагарин")

Родина - България

Виж повече

Какво е РОДИНА?
Това е търговска марка, под която предлагаме всички курсове, които организираме в София и всички езикови програми, които предлагаме в чужбина!
За своята история от над 10 години Родина успя да се докаже като лидер в сектора на образователните услуги в България:

Курсове за шести и седми клас:

 • Български език и Литература
 • Математика
Курсове за матура (12.клас) и кандидатстудентски курсове:
 • Български език и Литература
 • Математика
 • История
 • География
 • Биология
 • Химия
Езикови програми в чужбина на Родина:
 • Детски езикови ваканции с курсове за деца и тийнейджъри
 • Езикови програми за възрастни в чужбина
 • Езикови програми за студенти и млади хора (18 - 25 години) в чужбина
 • Езикови програми за дами и господа на възраст над 50 години в чужбина

 

Добре дошли в света на РОДИНА!

Вижте повече тук (РОДИНА)

Образователен център „Британика“

Образователен център „Британика“

Виж повече

BRITANICA е образователен център по английски език и официален изпитен център на University of Cambridge за България. Нашият екип от преподаватели и професионалисти повече от 18 години се грижи за качественото обучение по английски език на нашите малки и големи курсисти. Разполагаме с 17 филиала, от които 13 в София и 4 в Пловдив, Варна и Бургас.

BRITANICA предлага обучение по английски език за всички възрасти. Освен английски език за деца, ученици, студенти и работещи, BRITANICA обучава и компании, като нашите програми по английски са съобразени с индивидуалните потребности на всеки курсист.

Нашата мисия е не само да дадем качествени и дълготрайни познания по английски език на нашите курсисти, но и да усъвършенстваме уменията им за ефективно общуване и работа в екип, да развием техните лидерски качества и да ги направим уверени, когато използват английски език в своето ежедневие.

Нашите методи са нетрадиционни, разработени в съответствие с най-новите световни тенденции в областта. В самата ни идентичност е заложено качество на обучението и нашите усилия са насочени към постигането на максимална ефективност при изучаването на английски език от различните възрасти.

Вижте повече тук (Образователен център „Британика“)

Queen Elizabeth College

Queen Elizabeth College

Виж повече

Queen Elizabeth College е първият колеж в България, който дава възможността да придобиете британска диплома за висше образование, без да напускате пределите на държавата.

През периода 2019 - 2020 г. Колежът успешно премина през дълга акредитационна процедура на британската организация OTHM, одобрена от регулаторният орган Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation). Дипломите, които колежът издава са част от списъка на признати и одобрени дипломи от британското правителство и департамента по образование на Острова.

С тази важна стъпка, Queen Elizabeth College се превърна в първото висше учебно заведение, което издава британски дипломи на територията на България, на достъпни за българските стандарти обучителни такси.
Нашата цел е да предложим качествено образование по утвърдените британски стандарти. Учебният процес е гъвкав и съобразен с нуждите на динамичната среда, в която живеем. Програмата е насочена както към придобиването на теоретични, така и към придобиването на практически умения, които ви гарантират успешна реализация в избраната от вас сфера.

Придобиването на изцяло акредитирана от OTHM британска диплома ви дава неограничени възможност за реализация и продължение на образованието в Англия и цяла Европа.

Ние от Queen Elizabeth College вярваме, че качественото образованието трябва да е привилегия достъпна за всеки.

Queen Elizabeth College ще стартира приема на студенти по една бакалавърска и една магистърска програма, през Май 2020 г. Предлагаме задочна и дистанционна форма на обучение, които се извършват изцяло на английски език.

За въпроси и консултации на info@elizabethcollege.co.uk

Вижте повече тук: (Queen Elizabeth College)

Латвия
Liepaja University

Liepaja University

Виж повече

Liepaja University е едно от най-старите висши учебни заведения в Район Курземе, Латвия, с богат опит и академични традиции. Намира се в сърцето на град Лиепая – град с богата и разнообразна история, уникална архитектура и атмосфера, и най-вече – с прекрасно море и плаж.

Университетът постоянно развива своята учебна и научна среда, инвестирайки в професионална квалификация на преподавателския състав, за да подобри своето представяне и да осигури най-доброто качество на обучение за бъдещите и настоящите студенти.
Изберете да учите в Лиепайския университет – това е ключът към вашето развитие!

Вижте повече тук (Liepaja University)

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Виж повече

Latvia University of Life Sciences and Technologies е един от водещите университети в науката и технологиите в региона на Балтийско море, специализиран в устойчивото използване на природните ресурси, насочени към повишаване качеството на живот на обществото.

LLU също е място, където всеки студент придобива образование с добавена стойност – знания, умения и компетентност, което го прави не само добри професионалисти, но и по-добри личности.

Вижте повече тук (Latvia University of Life Sciences and Technologies)

Литва
Kaunas University of Technology

Kaunas University of Technology

Виж повече

Kaunas University of Technology е отворен на 16 февруари 1922 г., когато е създаден Литовският университет и неговите технически факултети.

Kaunas University of Technology е един от най-големите технологични университети в Прибалтика. Известен с връзките си с бизнеса, лидерството в научните изследвания, гъвкавите интердисциплинарни учебни програми и незабравимия опит в обучението, KTU бързо се превръща в международно призната основна институция за висше образование в региона.

Вижте повече тук: (Kaunas University of Technology)

Италия Италия
University of Pisa - Department of Economics and Management

University of Pisa - Department of Economics and Management

Виж повече

Департаментът по икономика и мениджмънт на Пизанския университет покрива области като мениджмънт, икономика, статистика и приложна математика, като допълнително предлага курсове по право и чужди езици. Департаментът включва около 70 учени и професори и над 6000 студенти, бакалавърска и магистърска степен. Департаментът предлага две докторски програми (една по бизнес и една по икономика), както и следдокторски стипендии.

Членовете на факултета участват в голямо разнообразие от изследователски области, сред които икономически растеж и неравенство, спестявания и пенсии, корпоративна социална отговорност, иконометрия, бизнес и счетоводство, публична икономика.

През последните години Департаментът засилва международните си дейности и постига много добри резултати. Създава се международен отдел, а броят на студентите по обменни програми (Еразъм обучение/научно изследвания) се удвоява. Разработени са международни програми за бакалаври и магистри (Bachelor of Science in Management for Business and Economics, Master Science (MSc) in Economics, Master in Risk Management) изцяло преподавани на английски език.

Вижте повече тук: (University of Pisa)

Испания
Education in Spain

Consejeria de Educacion de Espana - Отдел „Образование“ към Посолството на Испания

Виж повече

Отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България функционално зависи от Министерство на Образованието и Професионално обучение на Испания. Намира се в София и координира дейностите на Звената по Образование в Унгария, Румъния и Молдова.

Разпространява испанският език и култура, грижи се за развитието на програмите в образователната сфера в България и поощрява сътрудничеството между двете страни в образованието.

Вижте повече тук: (Consejeria de Educacion de Espana, Bulgaria)

Казахстан
Nazarbayev University

Nazarbayev University

Виж повече

Nazarbayev University (NU), създаден по инициатива на Първия Президент на Република Казахстан през 2010 г., е водещата академична институция на страната със стремеж да се превърне в изследователски университет на глобално ниво.

Това е първият университет в Казахстан, който се ръководи от принципите на автономия и академична свобода. Моделът за стратегическо развитие се основава предимно на партньорство със световни топ-рейтингови университети. Всяко едно от училищата и изследователските центрове на университета са разработени в сътрудничество с водещи университети и изследователски институции.

Международните кандидати са добре дошли да кандидатстват за обучение в Nazarbayev University. Университетът предлага бакалавърски, магистърски и докторски степени в различни области на хуманитарните науки, бизнеса, социалните науки и STEM програми. Предлагат се стипендии за постижения Абай Кунанбаев за чуждестранни кандидати, които са препоръчани за прием от Приемната комисия на всеки факултет.

Вижте повече тук: (Nazarbayev University)

Германия
Deggendorf Institute of Technology

Deggendorf Institute of Technology

Виж повече

Като многократно награждаван университет ние предлагаме обучение по бизнес, инженеринг и здравеопазване, проектирани според нуждите на глобалната търговия. Ние сме най-бързо разрастващият се университет в Бавария, национално класиран като един от най-добрите университети за приложни науки в Германия. Ние сме единственият университет в Бавария с кампус, в който обучението е изцяло на английски език. 20% от нашите 7158 студенти представляват 100 националности. Ангажираме се да подготвяме глобални възпитаници с международно образование.

Студентите могат да придобиват опит и да получават кредити чрез обменни семестри или дуални програми в нашите 188 университети-партньори от цял свят. Освен това студентите придобиват ценни умения и техники за интервю по време на семинари, които прилагат на практика в задължителния бакалавърски стаж, който може да бъде проведен в една от нашите 500 партньорски компании. Тези активни дейности спомагат за прехода от академичен към професионален живот, така че завършилите успяват да се реализират успешно на пазара на труда.

Намираме се в спокойна градска среда, заобиколена от зашеметяваща природа, в която студентите се радват на много спортни развлечения като ски и планинско колоездене. Заобикалящата Баварска гора е спираща дъха, а като най-старият национален парк в Германия, неговата красота е добре известна. Нашият кампус в Дегендорф и Европейският кампус в Пфаркирхен са перфектно оборудвани с невероятни удобства и услуги за индивидуален живот, които смятаме, че са изключителни. Считаме, че страхотният начин на живот е от жизненоважно значение за благополучието на студентите: широка гама от събития, клубове и спортове (нашият университет е шампион по футбол и волейбол в Германия).

Вижте повече тук: (Deggendorf Institute of Technology)

Albert-Ludwigs-University Freiburg

Albert-Ludwigs-University Freiburg

Виж повече

Основан през 1457 г. като пълноправен университет, Albert-Ludwigs-University от Фрайбург предоставя възможност на студентите да учат, специализират и да развиват научна дейност във всички важни изследователски области: икономика, природни науки, инженерство, социални науки, филологии, както и медицина, право и теология.

University of Freiburg предлага идеална учебна среда, особено за перспективни интердисциплинарни изследвания. Многобройните университети-партньори в Европа и други части на света предоставят различни възможности за обмен на редовните студенти. Нашата програма EUCOR проправя път за осъществяването на задгранично обучение, като дава възможност на студентите да посещават курсове в Германия, Франция и Швейцария, докато са записани във Фрайбургския университет.

Много известни философи, Топ изследователи и 21 Нобелови лауреати са учили, преподавали и провеждали своите изследвания в Университет Фрайбург. Нашата изключителната репутация е документирана от водещите позиции в Националния рейтинг на Германия (Топ 5) и от международните класации (Топ 100).

Около 24 000 студенти от над 100 различни държави учат и се развиват заедно, отлично напътствани от нашите над 7000 преподаватели. Заедно работим върху решения на най-важните въпроси на бъдещето и съхраняваме съкровищата от нашето минало.

Вижте повече тук: (Albert-Ludwigs-University Freiburg)

Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Виж повече

Viadrina European University е един от най-интересните университети в Германия. Той се нарежда сред най-малките висши учебни заведения в тази страна, но за сметка на това е доста компактен и функционален и предлаганото от него образование е изключително висококачествено. Viadrina European University е и един от най-космополитните германски университети. Понастоящем около 40 на сто от неговите възпитаници са чужденци (общият брой на студентите му е 5200 души). Висшето учебно заведение предлага отлични програми на кандидат-студентите от целия свят в сфери на академичното знание като: бизнес, икономика, финанси, бизнес администрация, мениджмънт, информационни технологии, право, европеистика и много други.

Централният корпус на Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) се намира край самата немско-полска граница, което е определящ фактор за това, че в него получават висшето си образование и голям брой млади хора идващи от Полша (в момента са към хиляда). Висококвалифицираният преподавателски състав наброява около 160 преподаватели и специалисти. Непосредствената близост на университетския кампус до река Одер носи и името на висшето училище – Виадрина, което в буквален превод означава „принадлежащ или намиращ се на река Одер”. Viadrina European University е създаден още през далечната 1506 г. от бранденбургския курфюрст Йоахим Първи Нестор. През Средновековието той се е радвал на особен престиж и популярност в Европа, благодарение на високите качества на предлаганото от него по онова време обучение в области като право, теология, философия и медицина. Тогава дори е съществувала устойчива традиция завършилите този университет младежи да бъдат назначавани на високи постове в държавната администрация и църквата. Някои от световноизвестните възпитаници на висшето учебно заведение от миналото са: братята Александър и Вилхелм фон Хумболт, философът Улрих фон Хютен, композиторът Карл Филип Емануел Бах, известният теолог и политически деец Томас Мюнцер, поетът Хайнрих фон Клайст и т.н.

Вижте повече тук (Viadrina European University)

Study in Germany

Виж повече
 • Бакалавърски и магистърски програми в Германия
 • Условия за кандидатстване
 • Срокове и документи

Защо да уча в Германия?

 • Широк избор на програми
 • Високо качество на немското висше образование
 • Първокласни услуги за чуждестранните студенти
 • Връзка между теоретично и практическо обучение
 • Силен международен фокус на немските висши учебни заведения
 • Безплатно и достъпно обучение
 • Възможност да учите в една от най-развитите държави, не само в Европа
 • Държавни или фирмени стипендии
 • Право на работа по време на обучението
 • Практика и стаж в немски фирми
 • Подготвителни езикови курсове
 • Възможност за широка реализация във фирми в Германия и в цял свят

Вижте повече тук www.study-in-germany.bg

Чехия
Charles University, Faculty of Humanities

Charles University, Faculty of Humanities

Виж повече

Първоначално създаден като Институт за либерално образование на Карловия университет през 1994 г., Факултетът по хуманитарни науки придобива пълна академична автономия през 2000 г. Създаден е за предоставяне на бакалавърски, магистърски и докторски програми, които преди това не са се предлагали в университета. Основната му изследователска и академична насоченост е в рамките на хуманитарните и социалните науки.

Пионер от своето създаване, Факултетът е сред първите в Карловия университет, който приема Болонските споразумения. В допълнение, той използва напредъка в технологиите за е-обучение и академична връзка с цел създаване на дистанционно обучение за традиционни и нетрадиционни студенти, както и силна комуникация между учащите и преподавателите. Освен че предлага собствени програми за изучаване на чужди езици, Факултетът също така силно подкрепя мобилността на студентите и насърчава тяхното участие в различни видове обмени. Това води до голямо разнообразие на студентите във Факултета с чуждестранни студенти от всички краища на света.

Под ръководството на декана професор Ян Сокол, бивш министър на образованието и кандидат за президент, училището разработва няколко прогресивни програми, отговарящи на важните потребности на университета за развитие. Основата на неговото развитие е бакалавърската програма по либерални изкуства и хуманитарни науки (Bachelor’s Program in Liberal Arts and Humanities), която предлага на студентите безпрецедентен индивидуален избор при избора на курсове, както в теоретичните, така и в приложните науки като философия, история, социални науки и езици.

Вижте повече тук: (Charles University)

Чешки център в София

Чешки център в София

Виж повече

Чешките центрове са бюджетни организации към Министерството на външните работи на ЧР и са основен инструмент за публичната дипломация във външната политика на Чешката република, както и в укрепването на репутацията на ЧР в света. Като културни институти те са членове на обединението на националните културни институти – EUNIC. Представят страната в широк спектър от културни и социални области: чрез изкуство, творчески индустрии и дори популяризиране на успехите в чешката наука и иновациите. Обръщат внимание на изучаването на чешки език в чужбина. Участват в международни проекти и служат като платформа за развитие на международния културен диалог. В настоящия момент мрежата от чешки центрове в чужбина има 25 филиала на три континента, както и Чешки дом в Москва, Йерусалим и Братислава.
Чешкият център в София е най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации. Неговата история започва през 1949 г., когато в рамките на междуправителствения чехословашко-български културен договор (1947) и въз основа на протокол (1948) на 5 май 1949 г. на ул. „Раковски“ 100 в София е открит представителен магазин за културни стоки „?eskoslovenská tvorba Orbis“ (Чехословашко творчество Орбис), а в Прага – „Bulharská tvorba“ (Българска творба). В резултат от дейността на чешката институция за разпространяване на националните културни ценности популярността й така нараства, че е открит филиал на „Орбис“ на ъгъла на тогавашните софийски улици „Стефан Караджа“ и „Васил Левски“. С течение на времето се променя както съдържанието на дейността, така и названието на институцията – Чехословашки културен център, Чехословашки културен и информационен център, Чехословашки културен и информационен център на ЧСФР. След разделянето на Чехословакия на две независими държави – Чешка република и Словашка република (от януари 1993) – Чехия създава чешки центрове, които стават приемник на бившите чехословашки центрове в чужбина.

Кипър
Ministry of Education, Culture, Sport and Youth – Cyprus

Ministry of Education, Culture, Sport and Youth – Cyprus

Виж повече

Една от основните цели на Министерството на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър е да популяризира системата на висшето образование на страната пред чуждестранните ученици и студенти. Нашите институции за висше образование имат студенти от всички държави от ЕС, Близкия изток, Бангладеш, Китай, Индия, Пакистан, Русия и др.

1. Защо да учите в Кипър?

 • Висококачествено образование
 • Широка гама от висши училища и институции
 • Английският език като език на обучение в много учебни програми
 • Достъпни разходи
 • Център за образование и изследвания в региона
 • Подготовка на студентите за работа на глобалния пазар
 • Мултикултурна, социална, академична среда

2. Предимства на университетите в Кипър

 • Разнообразие от бакалавърски, магистърски и докторски програми
 • Високи позиции на кипърските университети в международните рейтингови класации
 • Възможности за мобилност за студенти и преподаватели чрез програма Еразъм +
 • Академичен състав с международно признание и дълъг опит в международно известни университети в чужбина
 • Модерно оборудване и напълно оборудвани лаборатории
 • Доброволни грижи и социални услуги, кариерни центрове
 • Съвременни методи на преподаване
 • Нови академични програми, които са иновативни, атрактивни и отразяват настоящите нужди на пазара на труда

3. Живот в Кипър

 • Безопасна и гостоприемна среда
 • Разнообразие от културни дейности, напр. театър, кина, концерти, културни събития, музеи, развлекателни дейности, водни спортове и др.
 • Член на Европейския съюз
 • Остров в Средиземно море на кръстопът на Европа, Азия и Африка
 • Средиземноморски климат
 • Превъзходна природа, планини, гори, очарователни брегови линии и плажове
 • Богато историческо и археологическо наследство

Вижте повече тук: (Ministry of Education, Culture, Sport and Youth – Cyprus)

Mesoyios College

Mesoyios College

Виж повече

Mesoyios College е частна институция за висше образование, основана през 1998 г. под името Mesoyios Institute of Career Advancement (MICA). MICA започна своята дейност, предлагайки програми за професионално обучение както в Кипър, така и в други страни от ЕС. MICA става водещ център за обучение в Кипър и единственият специализиран в индустрията на хотелиерството.

През 2013 г. MICA се превръща в институция за висше образование, предлагаща академични програми за обучение, както и програми за професионално обучение.

През годините Mesoyios College успява да привлече висококвалифициран академичен екип, като в момента си сътрудничи с утвърдени и уважавани в световен мащаб институции в Швейцария, Полша и Индия.

Нашите краткосрочни планове за академично развитие включват създаване на повече бакалавърски и магистърски програми в областта на хотелиерството, бизнес администрацията и компютърните науки.

Нашата основна цел е да се превърнем в уникално висше учебно заведение, което да подготвя качествени професионалисти за индустрията на хотелиерството, кетъринга и туризма и чрез своите знания и умения да помогнат за тяхното развитие в световен мащаб.

Вижте повече тук: (Mesoyios College)

Хърватия

University of Applied Sciences in Vukovar

Виж повече

University of Applied Sciences in Vukovar предлага три базови програми (180 ECTS): Физиотерапия, Публична администрация и Търговия. От следващия семестър ще стартира магистърската програма (120 ECTS) Physiotherapy in sports, recreation and wellness. В рамките на нашата институция, ние също имаме Център за обучение през целия живот, Център за травми и Център за предприемачество.

Най-известната програма е Физиотерапия, която е създадена в съответствие с европейските стандарти. Нашите студенти придобиват практически умения в лабораториите в университета, болници, домове за стари хора и в местата, занимаващи се с хора с увреждания. Центърът за травми е оборудван за индивидуално обучение и различни форми на масаж, така че студентите, които се интересуват от тези дейности, могат да придобият допълнителни умения, които не са в редовния учебен план.

Република Корея
Study in Korea - Корейски институт за международно образование

Study in Korea - Корейски институт за международно образование

Виж повече

Посолство на Република Корея в Република България

Програмата за стипендия на правителството на Корея е достъпна за чуждестранни студенти, които искат да продължат своята бакалавърска, магистърска или докторска степен в корейските университети. Стипендията предоставя на чуждестранни студенти възможност да учат в Корея и да провеждат напреднали изследвания във висше учебно заведение в Корея.

Понастоящем Корея оглавява световната класация за най-добра дестинация в чужбина. Повечето от стипендиите са изцяло спонсорирани и изискванията за виза на студентите се изпълняват много лесно.

Програмата за стипендии се спонсорира и управлява от Националния институт за развитие на международното образование (NIIED), клон на Министерството на образованието в Южна Корея.

https://www.studyinkorea.go.kr
http://bgr.mofa.go.kr

 

Вижте повече тук: (Study in Korea)

Русия
RUDN University - Российский университет дружбы народов

RUDN University
"Российский университет дружбы народов"

Виж повече

RUDN University е уникален международен университет, широко известен и признат за своите академични постижения, научни изследвания и междукултурни връзки. Над 25% от нашите студенти са чуждестранни граждани, идващи от 155 държави. Като класически университет, ние предлагаме програми в широк спектър от специалности, от хуманитарни до природни и медицински науки.

Постиженията на нашите над 105 хиляди възпитаници, сред които стотици успешни политици и предприемачи, потвърждават изключителното качество на образованието в нашия университет. Високата квалификация, изследователските умения и международните професионални контакти гарантират търсенето на нашите възпитаници на пазара на труда.

Открийте света в един университет!

Вижте повече тук (RUDN University)

МГИМО - Московски държавен институт по международни отношения

МГИМО - Московски държавен институт по международни отношения

Виж повече

Московският държавен институт по международни отношения (Московский государственный институт международных отношений), известен и като МГИМО, e сред най-престижните висши училища на Русия.

Университетът е основан през 1943 г. като Факултет по международни отношения на Московския държавен университет „Ломоносов“, отделя се в самостоятелно висше училище под името Московски държавен институт по международни отношения през 1944 г.

Учебната структура включва 10 факултета и 3 института. Университетът разполага с богата библиотека в самостоятелна сграда, спортен комплекс с плувен басейн, отделна конферентно-концертна зала, 3 общежития, столова и др.

Това е университетът с най-много изучавани езици в света – броят им в някои години надхвърля 60 езика. МГИМО официално е внесен в Книгата на рекордите на Гинес като висшето училище с преподаване на най-голям брой държавни чуждестранни езици – 53 официални езика. В него се преподават всичките 6 официални езика на ООН, останалите европейски и много други езици – като арабски, китайски, японски, суахили и пр.

Сред неговите випускници са авторитетни международници (дипломати, бизнесмени, журналисти, юристи и др.), както и видни политици, дейци на науката и културата.

По междуправителствена спогодба между Русия и България МГИМО приема годишно по 3 български граждани, освободени от учебна такса и с право на руска стипендия. Конкурсът за тези 3 места се провежда от българското Министерство на образованието.

Вижте повече тук: (МГИМО - Московски държавен институт по международни отношения)

Университеты России/Russian Universities

Университеты России/Russian Universities

Виж повече

През последните години обучението в Русия се превърна в привлекателна идея за чуждестранните младежи.

Защо? Русия е високообразована страна, в която с над половината от жителите имат висше образование. Руснаците имат богати, вековни традиции в образованието. Руските университети осигуряват на студентите си комфортни условия за обучение и живот и им помагат да се адаптират към условията в страната.

Руските университети предлагат широка гама от програми за обучение, обхващащи всички области на човешката дейност.

Вижте повече тук: (Russian Universities)

Сърбия
Study in Serbia: Посолство на Сърбия в България

Study in Serbia: Посолство на Сърбия в България

Виж повече

Study in Serbia: Посолство на Сърбия в България

 

Choose from one of many Bachelor, Master and PhD programs available for foreign students.

Search all universities and colleges and explore their offers. Or get more information, guidance and support from the Info centre for foreign students.

Вижте повече тук: (Study in Serbia)

Великобритания
British Study Centre School of English

British Study Centre School of English

Виж повече

British Study Centres са водеща образователна институция, съсредоточена в предоставянето на качествено обучение по английски език. С традиция в образованието, датираща от 1930 г., днес British Study Centres имат филиали както във Великобритания, така и в САЩ.

В градове като Лондон, Брайтън, Оксфорд, Бърнмоут, Ню Йорк, Бостън, Сан Диего – те обучават десетки хиляди курсисти годишно и са доказани като едно от най-авторитетните имена в областта на езиковите обучения по английски език в чужбина.

British Study Centres са членове на „Британска национална асоциация на акредитираните езикови училища“ (English UK), както и акредитиран център към Британския съвет (British Council). Институцията е носител на наградата „Star” за европейско езиково училище (Eзиково училище на Европа), на списание „Language Travel”. Тази година, British Study Centres имаха честта да спечелят и в категорията за курсове за деца до 18 години. Това е първият път, в историята на наградите, в който една и съща организация печели две награди - за курсове и за възрастни, и за деца.

Курсовете, които British Study Centres предлагат, са насочени към две възрастови групи – курсове за младежи (Junior courses), от 8 до 18-годишна възраст, и курсове за възрастни (Adults courses).

В училищата за възрастни и младежи годишен прием е около 7500 студенти, от над 80 националности.

British Study Centres, Oxford има двадесетгодишен опит в предлагането на висококачествени програми за преподаватели, от предварителна подготовка (CELTA) до най-високото ниво (DELTA). През този период проведохме курсове за над 2000 чуждестранни учители (non-UK teachers) от началното и средното образование. Ние обучихме над 400 CLIL учители от цяла Европа.

Нашите учебни зали са оборудвани с най-новите технологии, за да гарантираме, че знанията и уменията на учителите ще бъдат съобразени с днешния дигитален свят. Въпреки това, това е Оксфорд и ние имаме един крак в миналото, както и един крак в бъдещето! Нашият директор на обучението на учители, г-н Дейв Бригс, е също така и експерт по история на Оксфорд, което ви гарантира, че ще посетите най-интересните места в града. Изключително сме щастливи с нашия голям опит на нашия екип, който дава възможност на учителите да получат в максимална степен всичко от педагогическия, културния и социалния живот по време на техния престой в Оксфорд.

Вие ще имате достъп до огромно разнообразие от учебни материали, библиотека за обучение на учители, интернет и копирни услуги. В допълнение към всички заглавия, препоръчани в списъците за четене на UCLES CELTA и Delta, ние разполагаме с разнообразни материали в областта на приложната лингвистика и други ELT области. Ние сме абонирани за всички големи месечни ELT списания, за да ви информираме за последните новини в индустрията. Всички наши преподаватели са висококвалифицирани специалисти и практикуващи учители с диплома за преподаване на английски език (минимум Delta) и многогодишен преподавателски опит.

Вижте повече тук (British Study Centre)

Cheshire College South & West, UK

Cheshire College South & West, UK

Виж повече

Ние сме sixth form college с кампуси в Крю, Честър и Елсмиър Порт, които се намират в Чешър, като нашата основна база за чуждестранни ученици е разположена в Крю (Crewe). Ние предлагаме дългосрочни и краткосрочни програми, които ви дават шанс да подобрите езиковите си умения, да опознаете Великобритания и да се подготвите за университетско обучение.

Ние сме специализирани в A levels, Pre-A level preparation, езиково обучение и летни програми и лагери. Предлагаме и редица програми за подготовка като HNCs, HNDs and Foundation Degrees.
A Levels са вашият паспорт за най-добрите университети във Великобритания и в чужбина. Обикновено учениците избират три от списък с 30 дисциплини, които изучават за период от две години, след което се полагат финални изпити.

Ние предлагаме широка гама от дисциплини за A Levels в нашия кампус в Крю. Тук можете да учите заедно с други чуждестранни и британски ученици и да получите езикова и учебна помощ, подготовка за изпит IELTS и лични насоки за кандидатстване в университети.

Освен това, ние имаме партньорства с два колежа в лицето на Pembroke College и Corpus Christi College, които се основават на две водещи програми: Pembroke North (Humanities) и North West Science Centre.

Учениците, които избират нашите летни лагери и курсове имат възможност да развият своите езикови умения, да научат и опознаят повече британската култура, да посетят страхотни места като Лондон, Манчестър, Ливърпул, както и да участват в дейности на закрито и на открито, създавайки нови приятелства.

Международният отдел в Cheshire College - South & West винаги подкрепя и помага на чуждестранните ученици по време на техния престой в колежа със своите международни връзки и контакти.

Вижте повече тук: (Cheshire College South & West)

САЩ
Florida International University, School of Computing & Information Sciences

Florida International University, School of Computing & Information Sciences

Виж повече

Добре дошли във Florida International University (FIU) School of Computing and Information Sciences (SCIS), мястото, където иновациите, интердисциплинарната наука и компютърните технологии се пресичат, за да създадат иновативни възможности за студентите да изживеят автентични изследвания и да насърчат тяхното развитие като бъдещи лидери / изследователи. FIU е един от най-големите университети в САЩ. Като държавен изследователски университет, разположен в Маями, Флорида, FIU е фокусиран върху успеха на студентите и научните постижения, с близо 200 милиона долара научноизследователски разходи на година.

Основано през 1987 г., School of Computing and Information Sciences предлага предизвикателни бакалавърски програми по компютърни и информационни науки и магистърски програми по компютърни науки, предпочитани от отлични студенти на местно, национално и международно ниво. Със своите над 2000 студенти училището се превръща в едно от най-големите в страната, дипломирайки над 300 бакалаври и над 100 магистри и докторанти всяка година. Нашите студенти са изложени на строги инструкции, допълнени от задачи, създадени да изграждат техните умения по време на работа в една от нашите 25+ лаборатории за изследване и обучение. Изследователско-инструкторското съоръжение на стойност 3 милиона долара (TechStation) разполага с широк спектър от компютърни и мрежови технологии.

Маями е чудесно място за нашата програма и за вашето обучение. Нашите студенти се радват на целогодишен субтропичен климат. Студентите могат да живеят в кампуса или да намерят общежития в местните предградия.

Вижте повече тук: (Florida International University)

Troy University

Troy University

Виж повече

Ние сме малък и сигурен университет в сърцето на Американския юг. Troy University е международният университет в Алабама с над 1000 международни студенти от над 73 държави. Университетът може да се похвали със своите над 250 социални клуба, спортни занимания, красиви съоръжения и висококвалифицирани преподаватели.

Програмата за обучение по английски език (English as a Second Language) помага на студентите да подобрят своите езикови умения и ги подготвя за строгостта на американското висше образование.

Ние предлагаме специалности по бизнес (AACSB), компютърни науки, счетоводство, музика, педагогика, изкуства, биомедицински науки, международни отношения, журналистика, управление на туризма, спортен мениджмънт и обучение, киберсигурност, биология и много други. Нашите отдели за обслужване и прием на студенти напътстват и помагат на студентите от момента на тяхното кандидатстване до тяхното дипломиране. Кампусът е пълен със зеленина и дървета, фонтани и приятелски усмивки на хора от цял свят!

ВСИЧКИ СА ДОБРЕ ДОШЛИ ТУК!

Вижте повече тук: (Troy University)

Турция
Gebze Technical University

Gebze Technical University

Виж повече

Gebze Technical University (GTU) е създаден на 4 ноември 2014 г. въз основа на опита на Gebze Institute of Technology (1992).

GTU е класиран на четвърто място в класацията „Най-добрите университети в Турция“, направена от URAP. Със своите пионерни технологични разработки и тесни връзки с много институции като TÜB?TAK и TSE, които са разположени в същия регион, GTU е един от силните партньори на IT Valley. GTU развива научни проучвания и провежда проекти по жизненоважни теми като нанотехнологии, отбранителни технологии, безпилотни летателни апарати, електрически автомобили, биотехнологии, биологичен часовник и рак, които отразяват нуждите на нашата ера.

Gebze Technical University е разположен в сърцето на индустрията, на ключово място, което свързва Азия и Европа. Той се намира на по-малко от половин час път от Истанбул и Кокаели и само на 15 минути път с кола от летище Sabiha Gökçen Airport, в център с приблизително население 20 милиона души. Кампусът на GTU е лесно достъпен с обществен транспорт от и до Истанбул и Кокаели, благодарение на железопътната линия и гара, която се намира в нашата база.

Нашият кампус спира дъха със зелените си площи и факултетни сгради, които се вписват в естествената природа.

GTU има споразумения с около 75 европейски университети в рамките на програмата Еразъм+. С близо 300 дейности, организирани от общо 35 студентски клуба през цялата учебна година, нашите студенти имат възможност да се развиват в съответствие със своите интереси.

Вижте повече тук: (Gebze Technical University)

Унгария
Corvinus University of Budapest

Corvinus University of Budapest

Виж повече

Corvinus University of Budapest се определя като изследователски университет, ориентиран към образование, при което научното представяне на академичния персонал съответства на международния стандарт и студентите могат да получават конкурентна академична степен съответстващо на стандарти и знания, идентични на университетите с подобен профил и признати на пазара на труда на Европейския съюз и в световен мащаб.

Университетът, обучаващ над 11 000 студенти, предлага образователни програми по бизнес администрация, икономика и социални науки, като повечето от тези дисциплини гарантират водеща позиция в унгарското висше образование. В същото време основната ключова амбиция е да покаже уникалността на институцията и да използва синергията, произтичаща от професионалното многообразие и от изучаването на множество дисциплини.

В Corvinus University of Budapest има седем акредитирани докторски училища, които имат висок академичен престиж. Важен елемент от стратегията за научни изследвания е интензивната връзка с международния научен живот. Няколко организационни звена на университета участват в големи международни интердисциплинарни проекти и мрежи, които играят все по-важна роля в Европейското изследователско пространство. Чрез смесване на науките за живота и социалните науки, Corvinus University of Budapest може да се превърне в определящ фактор както във вътрешния, така и в международния научен живот.

Вижте повече тук: (Corvinus University of Budapest)

 

Global
 
 • ACCA
 • Eurocentres
 • Association Of Global Universities (AGU)
 • EF Education First
 • Avitech International Corporation
 • Unilever Global Company
 • Euroccor Rossel Group

 

Canada
 
 • Study in/au Canada - Embassy OF CANADA
 • Thompson Rivers University
 • Trinity Western University
 • Seneca College
 • Capilano University
 • ILAC
 • ESLI
 • Columbia College

 

USA
 
 • ETS Global: TOEIC, TOEFL и др.
 • Fulbright Commission
 • City University of Seattle
 • Troy University
 • Saint Louis University
 • Murray State University
 • Arkansas State University
 • McNeese State University
 • Eastern University
 • University of Southern Indiana
 • Texas A & M University - Corpus Christi
 • West Texas A & M University
 • Western Kentucky University
 • Case Western Reserve University
 • American university in Bulgaria
 • Missouri State University
 • The American College of Thessaloniki
 • University of New York
 • Ramapo College of New Jersey
 • Lincoln University - Oakland, California
 • John Cabot University

 

Bulgaria
 
 • Стопанска Академия „Димитър А. Ценов”
 • Комисия Фулбрайт
 • City University of Seattle in Bulgaria
 • Educational Centre "Rodina"
 • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов”
 • Първа частна английска гимназия „У. Шекспир”
 • Международна Гимназия „Проф. Д-р. В. Златарски”
 • Международно Висше Бизнес Училище
 • International House Sofia
 • УНСС
 • НБУ
 • ACCA - БПП
 • Департамент за езиково обучение (ДЕО) - Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • American University in Bulgaria
 • American College Council (ACC)
 • Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски“
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия
 • Военна академия "Г. С. Раковски"
 • Първа английска езикова гимназия
 • Национално Училище за Танцово Изкуство
 • 2 СОУ, София
 • ТУ – София
 • ЕСПА
 • 108 СОУ „Никола Беловеждов”
 • ПГЖПТ Никола Корчев
 • Колеж по телекомуникации и пощи – София
 • VIVACOM
 • Aurubis Bulgaria
 • Globus Media Group
 • ЧСОУ Увекинд
 • Пи Пи Ди България ЕООД
 • Актавис
 • БНТ
 • Мейл.бг

 

Spain
 
 • Universidad.es: Universities of Spain
 • Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria
 • Universidad Católica San Antonio Murcia
 • Saint Louis University - Madrid Campus
 • Graduate School of Management, Barcelona

 

India
 
 • Bharti English Academy
 • Bharti Education & Immigration consultancy services
 • Pondicherry University

 

Russia
 
 • Lomonosov Moscow State University
 • Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
 • Moscow State Technical University of Civil Aviation
 • Volga State University of Technology
 • Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
 • Южный федеральный университет
 • ITMO University St. Petersburg
 • Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
 • Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 • Perm State Agricultural Academy
 • Petrozavodsk State University
 • Saint-Petersburg Electrotechnical University LETI
 • Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy
 • Peoples' Friendship University of Russia
 • Pskov State University
 • Higher School of Economics, Moscow, Russia
 • Finance and Technology Academy
 • Казанский национальный исследовательский технологический университет
 • Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова
 • Petrozavodsk State University
 • Saratov State University

 

Japan
 
 • Tokyo Riverside School
 • Akamonkai Japanese Language School
 • Yokohama Design College
 • Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Asia Japanese Academy

 

Germany
 
 • German Academic Exchange Service (DAAD)
 • Jacobs University Bremen gGmbH
 • Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg
 • Chemnitz University of Technology
 • Rostok University
 • University of applied science Stralsund
 • University of applied science Potsdam
 • University of Kaiserslautern
 • Eurasia Institute
 • Alumniportal Deutschland
 • Europa Universität Viadrina Frankfurt
 • Schiller International University
 • ETEP Europe e. V. (Alexander Schmidt (DT-DT teacher)

 

Austria
 
 • Diplomatic Academy Wien
 • IMC Fachhochschule Krems/ IMC University of Applied Sciences Krems
  FH VORARLBERG
 • New Design University, Vienna
 • Webster University Vienna
 • University of Applied Sciences Wiener Neustadt for Business and Engineering
 • International College of Tourism & Management – ITM
 • Fachhochschule Technikum Wien

 

Finland
 
 • Study in Tampere, Finland
 • Oulu UAS, Raahe School of Engineering and Business
 • Novia University of Applied Sciences
 • University of Tampere (UTA)
 • Tampere University of Technology (TUT)
 • Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences

 

Sweden
 
 • Örebro university
 • Blekinge Institute of Technology
 • University of Borås
 • Stockholm University

 

Netherlands
 
 • VU University Amsterdam
 • Wageningen University and Research Center
 • Van Hall Larenstein
 • NHTV Breda University of Applied Sciences
 • Windesheim Honours College
 • University Twente
 • Fontys University of Applied Sciences - Venlo, Netherland
 • INHolland University of Applied Sciences
 • Maastricht University

 

Albania
 
 • University of New York Tirana
  Denmark
 
 • DTU – Technical University of Denmark
 • Danish Academy of Business and Technology - Campus Viborg
 • Danish Academy of Business and Technology
 • International People's College
 • University College Lillebælt
 • Lillebaelt Academy
 • Zealand Institute of Business and Technology

 

United Kingdom
 
 • Cambridge English Language Assessment
 • LSBF
 • University of Bedfordshire
 • University of Portsmouth
 • City College
 • University of Sheffield
 • University College Birmingham
 • London College of Management Studies
 • EThames Graduate School
 • London School of Commerce
 • London Oriental Academy
 • Liverpool Hope University
 • Castle College Nottingham
 • University of the West of England
 • Brunel University
 • Cardiff University
 • Cardiff Metropolitan University
 • College for International Co-operation and Development (CICD)
 • Kingsley School Bideford
 • West London College
 • Wellington School
 • Glyndwr University London
 • Girne American University Canterbury

 

Hungary
 
 • Corvinus University of Budapest
 • University of Debrecen
 • Central European University

 

Croatia
 
 • Zagreb School of Economics and Management
 • Polytechnics Lavoslav Ruzicka Vukovar

 

Czech Republic
 
 • University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
 • Tomas Bata University in Zlin
 • Prague College
 • VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering
 • Czech Technical University in Prague
 • EURES - Czech Republic

 

Poland
 
 • College of Europe, Natolin campus
 • The State Higher Vocational School in Nysa

 

Slovenia
 
 • University of Ljubljana
 • University of Maribor
 • University of Nova Gorica

 

Lithuania
 
 • Vilnius University
 • Vilnius Gediminas Technical University
 • International School of Law and Business

 

Latvia
 
 • Higher School of Social Work and Social Pedagogics „ATTISTIBA” (HSSWSP „ATTISTIBA”)
 • College of Law

 

Malta
 
 • ITIS
 • EEC Language Centre
 • Skylark School of English
 • Berlitz Malta

 

Cyprus
 
 • European University Cyprus
 • University of Nicosia
 • University of Cyprus
 • Casa College
 • American College
 • Alexander College
 • C.D.A COLLEGE-Cyprus
 • Cyprus Institute of Marketing

 

Switzerland
 
 • Institute Rosenburg
 • ALPINE college
 • Leysin American School
 • "César Ritz” Colleges Switzerland
 • IMI University Centre, International Hotel Management Institute
 • HTMi, Hotel and Tourism Management Institute Switzerland
 • SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality
 • BHMS, Business and Hotel Management School
 • Institut Montana Zugerberg
 • Flying teachers

 

Moldova
 
 • Mondostud – Art college

 

Estonia
 
 • Tallinn Pedagogical College
 • Tallinna Tehnikakõrgkool University of Applied Sciences

 

Portugal
 
 • Business School – Lisbon University Institute (ISCTE)
 • Consortium ERASMUSCENTRO - учебни заведения:
  - Polytechnic Institute of Castelo Branco: 6 Schools
  - Polytechnic Institute of Coimbra: 6 Schools
  - Polytechnic Institute of Guarda: 4 Schools
  - Polytechnic Institute of Viseu: 5 Schools
  - Polytechnic Institute of Leiria: 5 Schools
  - Polytechnic Institute of Portalegre: 4 Schools
  - Polytechnic Institute of Santarém: 5 Schools
  - Polytechnic Institute of Tomar: 3 Schools

 

France
 
 • P. S. B. S. France
 • University of Perpignan
 • IAE - Business School, University of Nice
 • BBA EDHEC

 

Belgium
 
 • HEC Management School - University of Liege
 • The Brussels University Alliance
 • The Vrije Universiteit Brussel
 • Free university of Brussels (VUB)
 • Vesalius College
 • Brussels Institute of Contemporary China Studies
 • The Institute for European Studies

 

Turkey
 
 • Kastamonu University

 

Greece
 
 • Akmi Metropolitan College
 • University of Ioannina
 • City College
 • The American College of Thessaloniki
 • Alpine college
 • University of New York in Greece
 • Technological Educational Institute of Messolonghi
 • Technological Education Institute of Larissa
 • DEI college

 

 
 • РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
  От 10:00 до 18:00 ч. - ПЕТЪК
  От 10:00 до 18:00 ч. - СЪБОТА
 • ДОСТЪП
  Изложението предлага пълен достъп на всички заинтересовани лица до събитието без ограничения.
 • НЕОБХОДИМО е предварително да се регистрирате за участие като посетител на изложението, ако желаете да разгледате и да получите информация. Възможно е регистрацията да бъде направена на място или онлайн.

Изпрати сайта на приятел

код от картинка

СтипендииГалерияРекламирай с насПартньориКой трябва да участваИдея и партньорствоРегистрацияРЕФЕРЕНЦИИОфициални поздравленияНационален Дворец на Културата